อุปสรรคของนักธุรกิจไทยที่ต้องเจอ เมื่อเข้าไปทำธุรกิจในสปป.ลาว

หากเราพูดถึงเรื่องการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน หนึ่งในประเทศที่นักธุรกิจมองเห็นถึงโอกาสของตลาดที่มีศักยภาพ คงหนีไม่พ้นสปป.ลาว

ด้วยปัจจัยทั้งด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ไม่ว่าจะเป็นระบบทางการเมืองที่มีเสถียรภาพ ความอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวภาพ พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะแก่การเป็นฐานผลิต และสามารถใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

อีกทั้ง เมื่อเรามองถึงโอกาสทางการตลาด เราจะพบว่าสปป.ลาว สามารถเป็นประตูขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอื่นๆ ได้อีก ทั้งเวียดนาม กัมพูชา และจีน ด้วยเหตุนี้ยิ่งดึงดูดให้เกิดความต้องการในการลงทุนมากยิ่งขึ้น

โดยนักธุรกิจไทยมีความได้เปรียบอยู่ตรงที่คนสปป.ลาว จะรู้จักสินค้าไทยเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของสื่อโฆษณาไทยนั่นเอง

จากที่กล่าวมา จะเห็นว่าเรามักจะพูดถึงแต่ด้านดีๆ อยู่เสมอ แต่ในทางกลับกันการทำธุรกิจในสปป.ลาว ก็ต้องพบกับอุปสรรคที่นักธุรกิจไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือ เรามาดูอุปสรรคเหล่านั้นกันครับ

สินค้าไทยบางชนิดมีราคาสูงกว่าตลาด

สินค้าไทยบางชนิดที่วางจำหน่ายในสปป.ลาว จะมีราคาสูงกว่าสินค้าจากประเทศคู่แข่ง โดยมีปัจจัยมาจากอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ราคาสินค้าต้องปรับสูงขึ้นตาม รวมถึงยังมีคู่แข่งอย่างจีน และเวียดนามก็เข้ามาสร้างโรงงานผลิตสินค้าในสปป.ลาว จึงเกิดการแข่งขันในตลาดมากขึ้นไปอีก

ของปลอมระบาด

สินค้าไทยมักถูกปลอมแปลงจากผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งสินค้าที่ถูกลอกเลียนแบบมากที่สุด คือ อะไหล่ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค เหล่านี้จะสร้างความสับสนให้กับกลุ่มผู้บริโภคชาวสปป.ลาว เมื่อถึงเวลาเลือกซื้อของ

ค่าขนส่งด้านโลจิสติกส์สูง

การเดินทางในสปป.ลาว จะใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะหลักในการขนส่งสินค้า และสิ่งที่ตามมา คือค่าขนส่ง และค่าบริการด้านโลจิสติกส์ที่มีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งการใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะย่อมมีความเสี่ยงต่อสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเส้นทางคมนาคมในสปป.ลาว ยังไม่ดีพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าของคุณได้

การนำเข้าสินค้าแต่ละครั้งต้องผ่านบริษัทที่ได้รับอนุญาต

อย่างที่ทราบกันดีว่านักธุรกิจที่ต้องการนำสินค้าเข้ามาในสปป.ลาว ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบคือ ต้องมีบริษัทขาเข้า – ขาออก โดยบริษัทที่ดำเนินการต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสปป.ลาว ตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งในเรื่องนี้นักธุรกิจจะเสียค่าบริการประมาณร้อยละ 2-3 ตามประเภทสินค้า

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน
สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น