เรียนรู้พระราชกรณียกิจในหลวง ร.7 “พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ชมข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่ อาคารอนุรักษ์ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นการรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี จัดแสดงภาพถ่าย เอกสาร พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์

อาคารอนุรักษ์ ก่อสร้างใน พ.ศ.2449 เป็นอาคาร 3 ชั้น อิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิก มีหอคอยยอดโดม ตกแต่งด้วยลายปูนปั้นแบบกรีก-โรมัน ในอดีตเปิดให้เช่าเป็นที่ตั้ง “ห้างยอนแซมสัน” ดำเนินธุรกิจขายผ้าฝรั่ง ต่อมาเมื่อห้างยอนแซมสันเลิกกิจการ อาคารหลังนี้จึงเปลี่ยนเป็น “ห้างสุธาดิลก” ขายเครื่องก่อสร้างและเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ จนกระทั่ง พ.ศ.2476 กรมโยธาเทศบาลจึงเช่าอาคารใช้เป็นที่ทำการของกรม จนกระทั่งกรมนี้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมโยธาธิการในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แบ่งออกเป็น 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้

ห้องจัดแสดงชั้นที่ 1

จัดแสดงเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 พระราชประวัติส่วนพระองค์ ตั้งแต่ขณะทรงพระเยาว์ อภิเษกสมรส จนกระทั่งเสด็จสวรรคต พระราชกรณียกิจต่างๆ รวมทั้งจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์

นิทรรศการหมุนเวียน

ฝั่งขวาของห้องจัดแสดงชั้นที่ 1 จะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่มีความน่าสนใจ เปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน โดยช่วงนี้จัดแสดงในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากหนังสือทรงอ่าน”

ห้องจัดแสดงชั้นที่ 2

จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ขณะทรงพระเยาว์ เสด็จเข้าศึกษาที่ทวีปยุโรป ทรงพระผนวช อภิเษกสมรส เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ทรงสละราชสมบัติ จนกระทั่งเสด็จสวรรคต นอกจากนี้ ยังจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระจริยวัตรและพระราชนิยมส่วนพระองค์ในด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา ภาพยนตร์

ของใช้ส่วนพระองค์ กล้องยาสูบและฉลองพระเนตรในแบบต่างๆ

ห้องจัดแสดงชั้นที่ 3

จัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ เช่น ฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท รวมทั้งพระราชกรณียกิจต่างๆ เช่น การพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นครั้งแรกของประเทศไทย พระราชดำริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญในพิธีฉลองพระนคร 150 ปี การเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้า

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดให้บริการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 –

16.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม (ปิดทำการวันจันทร์ วันปีใหม่ และวันสงกรานต์)

เบอร์โทรติดต่อ 02-280-3413-4  www.kpi.ac.th

Facebook : Kingprajadhipokmuseum

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 15, 44, 47, 59, 60, 70, 79, 157, 169, 183, 503, 509, 511, 556 (ลงป้ายสะพานผ่านฟ้าลีลาศ)

เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก http://www.bangkokbanksme.com/loan หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น