ครม.เตรียมชงให้ยกเว้น VAT ในการนำเข้าอัญมณี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมเตรียมยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการนำเข้าอัญมณี เครื่องประดับ หนุนอุตสาหกรรมโต

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9:00 น. รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันที่ 9 ก.พ.นี้ กระทรวงการคลังได้เสนอให้มีการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) นำเข้าวัตถุดิบอัญมณีจากต่างประเทศทุกชนิด ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับไทย โดยออกกฎหมาย 3 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ,ร่างพ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าว ให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ

ทั้งนี้กระทรวงการคลัง รายงานว่า มาตรการภาษีนี้เป็นของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศทุกชนิด ตั้งแต่เพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีที่มีลักษณะเดียวกัน เฉพาะที่ยังไม่ได้เจียระไน เพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการและยังช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอัญมณี และเครื่องประดับของภูมิภาคอาเซียน และเป็นศูนย์กลางอัญมณีของโลกตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้

 

แสดงความคิดเห็น