ผู้ผลิตอาหารทะเลเวียดนามเร่งปรับตัวตามข้อตกลง TPP

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามไปสู่สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอื่นๆในความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) จะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น หลังจากมีการลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2016

ณ ปัจจุบัน สหรัฐฯและญี่ปุ่นคือสองผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กุ้ง ทูน่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 1พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปีที่ผ่านมา นอกจากนี้เป็นที่คาดการณ์ว่าในปี 2016 นี้มูลค่าการส่งออกไปสองประเทศดังกล่าวจะมีอัตราถึงร้อยละ 15

Ngo Van Ich ประธานสมาคมอาหารทะเลส่งออกและผู้ผลิตเวียดนาม (VASEP) เปิดเผยว่า เมื่อปี 2015 ผู้ส่งออกอาหารทะเลต้องเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายที่หลากหลาย โดยการส่งออกทั้งหมดมีมูลค่า 6.7 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 15% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2014 ซึ่งการลดลงดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนสมาคมให้มองย้อนกลับไปถึงการทำงานถึงเรื่องการสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุม

Ich กล่าวต่อว่า สำหรับปีนี้ ข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการและการลงนามในข้อตกลง TPP จะช่วยให้เวียดนามได้รับการสนับสนุนการส่งสินค้าไปสู่ตลาดในประเทศเหล่านี้

ด้าน Truong Dinh Hoe เลขาธิการ VASEP กล่าวว่า เป็นแง่ดีของเวียดนาม โดยข้อตกลงการค้าเสรีส่งออกอาหารทะเลมีมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับผู้นำเข้า ตัวอย่าง การส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐฯ ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (BAP) คณะกรรมการมาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ASC) และมาตรฐานสภาเรือเดินทะเล (CoC)

ดังนั้น เมื่อข้อตกลง TPP ถูกลงนามอย่างเป็นทางการ ผู้ผลิตอาหารทะเลส่งออกเวียดนามมีความพร้อมจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดยผู้นำเข้า ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนทำธุรกิจอาหารทะเล

รวมไปถึง Nguyen Phuoc Buu Huy รองผู้อำนวยการ Cadovimex II Export Processing and Fisheries JSC, กล่าวว่า บริษัทมีการลงทุนในการส่งออกตามกระบวนการมาตรฐาน BAP โดยบริษัทได้เชิญผู้เชี่ยวชาญกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาประเมินบ่อพันธุ์สัตว์และโรงงานแปรรูป ซึ่งเชื่อมั่นว่าบริษัทของตนพร้อมกับมาตรฐานที่เข้มงวดของลูกค้าในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และตลาดอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น