“โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME STRONG REGULAR LEVEL 2561”

เชิญเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต”

เชิญเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานความเข้มแข็ง ใน “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME STRONG REGULAR LEVEL 2561”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานความเข้มแข็ง ใน
“โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME STRONG REGULAR LEVEL 2561”

เชิญร่วมรับฟังการบรรยาย “การพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) และระบบมาตรฐานคุณภาพ สำหรับ SME ยุค 4.0” จาก 2 องค์กรชั้นนำ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ซีพีแรม จำกัด ในวันพฤหัสที่ 12 กรกฎาคม 2561 ห้องบอลรูมบี ชั้น 15 โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพ ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/mU1prQ

และรับฟังบรรยายเทคนิคแบบ Step by Step หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสำหรับ SME”
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ในวันที่วันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/8uCLbB

ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมสัมมนาทั้งสองวัน สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ www.ftpi.or.th
โทร. 0-2619-5500 ต่อ 585,578
E-Mail: [email protected] [email protected]

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น