4 Application ที่คนทำธุรกิจ SME ต้องมี!!!

4 application ฝีมือคนไทยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจให้สะดวกยิ่งขึ้น

เจ้าของธุรกิจ SME ย่อมอยากให้ธุรกิจของตนเองทันสมัย สะดวก และรวดเร็วอยู่เสมอ
เรามี 4 application ฝีมือคนไทยที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการจัดการของเหล่าธุรกิจ SME สะดวกมากยิ่งขึ้น

Rangy POS
สำหรับธุรกิจ SME ที่เป็นร้านขายของ สามารถบันทึกข้อมูลการขายต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน เจ้าของสามารถเช็คยอดขายและ
ตรวจดูสินค้าในคลังได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ

Wunderlist
App ที่ช่วยจัดการสิ่งที่ต้องทำ หรือที่เรียกว่า to-do โดยAppนี้มีความสามารถในการช่วยให้เราจัดการกับ to-do แบบง่าย ๆ มีความสามารถในการสร้างหมวดหมู่ใหญ่ ๆ สามารถสร้าง to-do ย่อยไว้ใน to-do หรือ Note สิ่งที่จะต้องทำได้

Box
บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ให้ใช้ฟรีถึง 10 GB แถมยังสามารถแชร์โฟลเดอร์เพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และยังรองรับไฟล์ได้หลายชนิด เช่น Word, Excel, PowerPoint, PDF, Photoshop เป็นต้น

Toshl Finance
Appบันทึกรายรับ-รายจ่าย ที่มีความสามารถในการทำบัญชีครบครัน สามารถแยกหมวดหมู่ของรายรับหรือรายจ่ายได้ มีกราฟเปรียบเทียบอย่างชัดเจน และรองรับการบันทึกข้อมูลออกเป็น csv, Excel และ PDF ที่เป็นไฟล์สากลได้ด้วย

 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น