5 กลุ่มธุรกิจใน AEC ที่มีแนวโน้มที่ดีและน่าสนใจลงทุน

กลุ่มธุรกิจใน AEC ที่มีแนวโน้มดีน่าลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้คาดการณ์ว่า SMEs ในประเทศ AEC จะมีแนวโน้มธุรกิจดีขึ้นเรื่อยๆ มีทั้งหมด 5 ประเภทงานธุรกิจ ที่น่าลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และภายในประเทศไทยของเราอีกด้วย ได้แก่

1.กลุ่มธุรกิจยานยนต์
การตั้งฐานการผลิตรถยนต์ภายในประเทศเพื่อนบ้านหรือภายในประเทศไทย ทำให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งลดลง และการส่งออกรถยนต์จะขยายตัวได้อีกมากกว่า 20% ซึ่ง SMEs ของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน หรือประดับยนต์ จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันไปด้วย

2.กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทน
ผลผลิตจากยางและผลิตภัณฑ์จากยางพารา มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ จากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว และการร่วมมือเพื่อลดกำลังการผลิตที่จะทำให้ราคายางพาราสูงขึ้น ส่วนพลังงานทดแทนจากพืชและก๊าซชีวภาพดีจะได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากปัญหาความผันผวนของราคาน้ำมัน

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ
ความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคของคนเมือง คนชั้นกลาง และคนรุ่นใหม่ที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายต่าง ๆ หรือธุรกิจบริการอำนวยความสะดวก

4.กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
ธุรกิจก่อสร้างจะมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น อันเนื่องจากการขยายตัวของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงานตามแนวรถไฟฟ้าและแหล่งเศรษฐกิจ ซึ่งมูลค่าการลงทุนจะขายตัวมากกว่า 10% โดย SMEs ที่เป็นผู้รับช่วงการผลิตจากผู้รับเหมารายใหญ่

5.กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
ทั้งโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก บริการขนส่ง เนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดท่องเที่ยว และแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน AEC และบางประเทศในยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น