ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา “Digital Marketing สร้างทีม หรือจ้างทำ”

ติดปีก SME-สตาร์ทอัพไทย ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา “Digital Marketing สร้างทีม หรือจ้างทำ” ต่อยอดความรู้การทำตลาดในยุคดิจิทัล

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ (ที่ 2 ทางขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะกูรูด้านกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในระดับแถวหน้าของวงการ ประกอบด้วย นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Group M (Thailand) นายรวิศ หาญอุตสาหะ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และนายสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท RGB72 ในโอกาสให้เกียรติร่วมตบเท้าขึ้นเวทีไขกุญแจสู่ประตูแห่งความสำเร็จของแบรนด์ชั้นนำผ่านสื่อ Digital และสื่อ Social Media ในการสร้างแบรนด์และสร้างมูลค่าให้ธุรกิจ ในงานสัมมนา “Digital Marketing สร้างทีม หรือจ้างทำ” ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารกรุงเทพเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องบัวหลวง ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม

ภายในงาน เริ่มต้นการเจาะกลยุทธ์แคมเปญสื่อสารการตลาด ผ่านกูรูเอเจนซี ‘ศิวัตร เชาวรียวงษ์’ ผู้เป็นแม่ทัพของ Group M (Thailand) และนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล
ในหัวข้อ “จับทิศ รู้ทาง การตลาดดิจิทัล” ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าสื่อดิจิทัลได้กลายเป็น ช่องทางหลักแซงหน้าสื่อดั้งเดิม ที่นักการตลาดเลือกใช้วางแผนสำหรับใช้งบโฆษณาเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค โดยเทรนด์ตลาดโลกในปัจจุบันพบว่าสัดส่วนเงินโฆษณาดิจิทัลสูงถึง 40% ซึ่งสูงกว่าช่องทางสื่อดั้งเดิมที่มีสัดส่วน 36% นอกจากนี้ ยังมองว่าอีกเครื่องมือที่สำคัญเพื่อทำการตลาด คือ Big Data เพื่อใช้วิเคราะห์ และออกแบบแคมเปญให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ การร่วมเสวนาในหัวข้อ “Digital Marketing สร้างทีม หรือจ้างทำ” ร่วมการเสวนาโดย ‘รวิศ หาญอุตสาหะ’ กูรูต้นแบบเจ้าของสินค้าผู้ประสบความสำเร็จในการวางแผนและการทำการตลาดเชิงรุกในการรีแบรนด์ศรีจันทร์ โดยได้ให้ความเห็นว่า การใช้บริการเอเจนซี่ในการทำโฆษณาไม่ใช่คำตอบสุดท้าย เพราะสิ่งสำคัญที่สุด คือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ เป้าหมายในการออกแคมเปญ และสิ่งที่ต้องการสื่อสาร รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ ก่อนที่จะมอบโจทย์ให้เอเจนซี่วางแผนให้ตรงจุดกับความต้องการ โดย ‘สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม’ ได้ให้ความเห็นสอดคล้องในมุมมองของเอเจนซี่ ว่าเอเจนซี่เป็นเพียงเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง หรือรู้ทุกเรื่อง ฉะนั้น เจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ก่อนจะมอบหมายโจทย์ให้ตรงกับความต้องการแก่เอเจนซี่ ที่จะเป็นตัวช่วยสะท้อนมุมมองจากคนภายนอกในบางจุดที่บริษัทมองไม่เห็น รวมถึงช่วยสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

ทั้งนี้ สำหรับงานสัมมนา “Digital Marketing สร้างทีม หรือจ้างทำ” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEรวมถึงสตาร์ทอัพไทยเข้าใจถึงแนวโน้มกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัล เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้สื่อดิจิทัลเป็นช่องทางหลัก ตามแนวคิดของธนาคารที่มุ่งมั่นเป็น “เพื่อนคู่คิด” เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถเติบโตในธุรกิจและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น