กระทรวงอุตฯลุยเกาหลีใต้ เตรียมปูทางสมคิดไปกล่อมให้ลงทุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางล่วงหน้าไปเกาหลีใต้เพื่อเตรียมการให้ ดร.สมคิดไปชักจูงให้ลงทุนในช่วงวันที่ 22- 25 มีนาคม 2559 นี้

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า ทางกระทรวงฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแบบอย่างของการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ และมีรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในลักษณะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน คล้ายกับของไทยในปัจจุบัน ที่สามารถสร้างจุดแข็งให้เศรษฐกิจเกาหลีใต้ก้าวเป็นผู้นำของโลกได้ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ ไอซีที นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ของไทยด้วย

ทั้งนี้ เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตสินค้า ที่มีนวัตกรรมมากเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และเป็นหนึ่งในเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ มีนักลงทุนรายใหญ่และผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม การเดินทางครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อม และชี้แจงล่วงหน้าไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ก่อนที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มีกำหนดนำคณะชุดใหญ่มาเยือนและพบปะนักลงทุนเกาหลีใต้ เพื่อชักจูงการลงทุนในช่วงวันที่ 22- 25 มีนาคม 2559 เพื่อต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากเดิมให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น