5 หนังสือที่ผู้ประกอบการควรอ่าน เพื่อธุรกิจที่ก้าวไปอีกระดับ

5 หนังสือธุรกิจที่ต้องอ่าน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้ก้าวไปอีกระดับ

1. Shoe Dog โดย Phil Knight
Shoe Dog เสนอเรื่องราวมุมมองภายในของผู้ประกอบการอย่าง Phil Knight โดยเนื้อหาจะเป็นวิธีการสร้างธุรกิจของเขาอย่างไนกี้ให้กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกจนถึงทุกวันนี้

2. The Power of Broke โดย Daymond John
Daymond ผู้ก่อตั้ง Daymond John ที่อธิบายถึงการเริ่มต้นทำธุรกิจโดยมีทรัพยากรจำกัด แต่กลับกลายเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขัน

3. Originals โดย Adam Grant
Adam Grant ได้วิเคราะห์วิธีการที่ทำให้คนเกิดความคิดไอเดียใหม่ และวิธีการปรับปรุง สภาพที่มีอยู่เดิมโดยความคิดสร้างสรรค์

4.Building the Internet of Things โดย Maciej Kranz
นี่คือคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการที่โฟกัสไปที่ผลกระทบต่อธุรกิจของ Internet of Things

5. Tools of Titans โดย Tim Ferriss
นี้คือหนังสือเล่มล่าสุดของ Tim Ferriss ที่นำเสนอยุทธศาสตร์ เคล็ดลับในการผลิตสินค้าของนักแสดงระดับโลกมากกว่า 200 คน ที่เขาได้สัมภาษณ์

แสดงความคิดเห็น