หอการค้าไทยชี้ดัชนีความเชื่อมั่นลดลง

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมกราคม 2559 ปรับตัวลดลง คาดจะปรับตัวดีขึ้นหลังไตรมาสที่ 2 รอเงินอัดจากรัฐบาล

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ได้ทำการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมกราคม 2559 พบว่า เป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 75.5 เนื่องจากผู้บริโภคยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่แน่นอนมากขึ้นในช่วงต้นปีโดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ตลอดจนการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นโลก การส่งออกที่ยังหดตัว ปัญหาภัยแล้ง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ทำให้กำลังซื้อในประเทศยังฟื้นตัวไม่มากและยังมีแนวโน้มจะเป็นตัวบั่นทอนความเชื่อมั่นโดยรวมของประเทศ เนื่องจากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคตเดือนมกราคม 2559 ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน อยู่ที่ระดับ 83.5

ทั้งนี้ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ปัจจัยจากภาวะเศรษฐกิจโลกจะกลับมาเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค หลังจากสถานการณ์ข้อพิพาทระหว่างประเทศ และปัญหาการก่อการร้าย ยังเป็นตัวกดดันต่อเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตัวช้าลง แต่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่อยู่ในช่วงขาลง จึงยังไม่ปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.5-4 ตามเดิม แต่รัฐบาลควรเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 1 โดยเร็ว เพื่อให้ความเชื่อมั่นกลับมาฟื้นตัวในช่วงที่การลงทุนใหญ่ตามโครงการเมกะโปรเจ็กต์ยังไม่เต็มที่ และหากสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกคลี่คลายลงจะทำให้การฟื้นตัวของการบริโภคน่าจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในช่วงกลางไตรมาส 2 ปีนี้

แสดงความคิดเห็น