3 สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม ก่อนออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ

3 สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนออกสู่ตลาดต่างประเทศ

ผู้ประกอบการทุกรายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนต้องการที่จะขยายธุรกิจของตนไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มาดูกันว่า 3 สิ่งที่ควรเตรียมให้พร้อมก่อนขยายธุรกิจออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ มีอะไรกันบ้าง

1. ความรู้เรื่องกฎหมายในประเทศเป้าหมาย
หากคิดจะขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ สิ่งที่แรกที่ต้องทำคือการศึกษากฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานของประเทศที่เราต้องการจะไปทำการค้าและการลงทุน ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่สามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้การมีนักกฎหมายไว้เป็นที่ปรึกษาในกรณีที่ต้องทำหนังสือสัญญาหรือเอกสารที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเข้ามาดูแล ก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ละเลยไม่ได้

2. ทรัพย์สินทางปัญญา
หากคุณคิดว่าเพียงแค่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจะทำให้คุณสามารถไปเฉิดฉายในต่างแดนได้นั้นบอกเลยว่าผิด! เพราะนอกเหนือจาก IPR แล้ว การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trademark) ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญหากคิดที่จะขยายธุรกิจตัวเองออกไปต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทยเรามาสารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำทุกขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย หากรอที่จะจดทะเบียนทางการค้าหลังจากสินค้าของเราติดตลาดแล้วอาจจะมีคนหัวใสชิงตัดหน้าจดทะเบียนไปก่อนคุณแล้วก็ได้

3. ความพร้อมของระบบการทำงาน
องค์ประกอบสำคัญเพื่อรองรับธุรกิจในต่างแดนที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง อาทิ การเก็บข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับนำไปวิเคราะห์ต่อยอดทางธุรกิจ การมีระบบ supply chain ที่แข็งแรงสามารถดูแลให้มีวัตถุดิบสำหรับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง การตกลงเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างบริษัทกับพนักงาน การจัดการข้อมูลความลับทางธุรกิจ และที่สำคัญควรมีคู่มือในการผลิต คู่มือขนส่งสินค้า เอกสารการรับประกันสำหรับลูกค้าให้พร้อมสำหรับส่งต่อให้คู่ค้าในต่างประเทศได้ทันที

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่านสนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น