3 เว็บไซต์ แนะนำสำหรับเกษตรกรยุค 4.0

3 เว็บไซต์แนะนำสำหรับเกษตรกรยุค 4.0

สำหรับชาวนายุคใหม่ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการเพิ่มมูลค่า และความรู้ที่มีหลากหลายมุมมอง วันนี้ขอแนะนำเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ชีวิตของชาวเกษตรกรง่ายขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการเกษตรหรือแนวทางในการตลาดของการขายสินค้า

www.kasetporpeang.com
เว็บเกษตรพอเพียง ที่มีการแนะนำข้อมูลพืชผลในการเกษตร ไม่ว่าคุณจะอยู่ภูมิภาคไหนของประเทศไทย คุณจะสามารถหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพดิน ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนั้นๆ ได้ดีขึ้น อีกทั้งยังมีบทความจากบทสัมภาษณ์ที่ไม่เพียงจะให้แรงบันดาลใจในการปลูกพืช แต่ยังบอกเล่าถึงวิธีการในการดำเนินงานอีกด้วย นอกจากนี้เพื่อนๆ ยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือปรึกษาขั้นตอนในการปลูกข้าวได้อีกด้วย

www.ricethailand.go.th
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวโดยเฉพาะ ทั้งอัพเดทข่าวสารที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการผลิต และช่วยพัฒนาศักยภาพให้ชาวนาไทยเข้มแข็ง มีข้อมูลตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงข้อมูลเครื่องจักรที่ช่วยทุ่นแรง แปรรูป หรือแม้กระทั่งบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าทางการตลาด

www.technologychaoban.com
เทคโนโลยีชาวบ้าน บอกเล่าถึงภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่อดีต มีหลากหลายเรื่องราวที่รวมถึงการเกษตรพร้อมทั้งข่าวสาร ข้อมูลที่จะช่วยให้ได้รับความรู้หลากหลายมุมมอง ทั้งการประมง ปศุสัตว์ ภูมิปัญญาไทย วิถีชาวบ้าน สัตว์เลี้ยงสวยงาม และการตลาด

แสดงความคิดเห็น