ครม. มีมติยืด Vat 7% อีก 1 ปี

“ครม.” มีมติคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่ออีก 1 ปี

ที่ประชุมครม.เห็นชอบขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 2562

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2561 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 2561 โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562 และจัดเก็บในอัตรา 10% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อลดผลกระทบจากค่าครองชีพ ช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชน และเพิ่มการลงทุนในภาคธุรกิจมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในภาคผู้ประกอบธุรกิจนั้น จะทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องอัตราภาษี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชน และวางแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การคงอัตราภาษีไว้ที่ระดับดังกล่าว จะทำให้รัฐสูญรายได้ในปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) ประมาณ 232,600 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า การคงอัตราภาษีในระดับดังกล่าวนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ 2561 “เนื่องจากคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจปี 61 จะดีขึ้นต่อเนื่องจากปี 60 ส่งผลต่อความต้องการซื้อ การบริโภค การลงทุน ดังนั้นจึงเห็นควรให้ขยายเวลาใช้ VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี” นายณัฐพร กล่าว

แสดงความคิดเห็น