ส่งออกไปญี่ป่นกระทบหนัก หลัง BOJ ใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบ

สถานการณ์การส่งออกไทยได้รับผลกระทบหลังจากที่ธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นใช้นโยบายดอกเบี้ยฝากติดลบ

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่น (BOJ) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 59 ให้มีการใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบร้อยละ -0.1 สำหรับสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่ฝากเงินไว้กับ BOJ  ส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ(จาก 118 เยน เป็น 121 เยน) และกระทบต่อสินค้าไทยที่ส่งออกไปญี่ปุ่นให้มีราคาแพงขึ้น ลดแรงจูงใจในการนำเข้า ซึ่งขณะนี้ ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่ามาตรการดังกล่าว จะกระตุ้นให้ชาวญี่ปุ่นลดการออมและใช้จ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ให้ข้อมูลว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าหลักอันดับ 3 ของไทย โดยในปี 58 ไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปยังญี่ปุ่นที่ร้อยละ 9.4 ของการส่งออกรวม มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 20.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวที่ร้อยละ -7.7 เป็นการหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่เดือน ม.ค. 58 จนถึง ธ.ค. 58 สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ และ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น

ที่มา : AECNEWS

แสดงความคิดเห็น