เกษตรผสมผสาน เจริญรอยตามพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

เกษตรผสมผสาน 1 ไร่สร้างรายได้ 2แสนบาทต่อปี

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เจริญรอยตามพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 กับการทำเกษตรผสมผสาน 1ไร่ สามารถสร้างรายได้ 2แสนบาทต่อปี ประพจน์ ยิ่งสูง วัย 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87/3 หมู่ 7 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร ประสบความสำเร็จจากการทำเกษตรผสมผสาน ด้วยการปลูกไผ่กิมซุง หรือไผ่ตงลืมแล้ง เพียงพื้นที่แค่ 4 ไร่ แต่สามารถสร้างรายได้ถึงวันละ 2,500 บาท

ประพจน์เล่าว่า เขาเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนหน้านี้ก็ประกอบอาชีพเป็นคนงานก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง แต่ต่อมาเศรษฐกิจไม่ดีหาคนงานยาก ค่าแรงสูง จึงเลิกอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างและหันมาเจริญรอยตามพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เริ่มทำเกษตรแบบผสมผสานบนที่ดิน 4 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำพิจิตร ด้วยการลงมือปลูกไผ่กิมซุงด้วยการไปซื้อต้นพันธุ์ 200 ต้น ต้นละ 40 บาท มาปลูกและเพาะขยายต้นพันธุ์ต่อเนื่องจนได้ครบ 400 ต้น

จากนั้นก็แบ่งแปลงปลูกไผ่กิมซุงใช้ระยะห่าง 4×4 เมตร 1 ไร่ปลูกได้ 100 ต้น พื้นที่ 4 ไร่ ก็ปลูกได้ 400 ต้น ใช้ระยะเวลาอีก 8 เดือนต้นไผ่กิมซุงก็ให้ผลผลิต ตนเองและภรรยาลงมือตัดหน่อไม้ขายมีรายได้ทุกวัน โดยหน่อไม้สดจะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้าน ยิ่งในช่วงหน้าแล้งก็จะได้ราคาขายหน่อไม้สด กิโลกรัมละ 25-50 บาท

นอกจากนี้ ยังทำหน่อไม้ดองขาย กิโลกรัมละ 40 บาท หน่อไม้ต้มจิ้มน้ำพริกก็ต้มขายกิโลกรัมละ 60 บาท โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีรายได้วันละ 2,500 บาท จากการขายไผ่กิมซุงที่เป็นหน่อไม้สด หน่อไม้ดอง หน่อไม้ต้มจิ้มน้ำพริก ถ้าคิดเฉลี่ยแล้วไผ่กิมซุง 1 ไร่ สามารถสร้างรายได้ให้ไร่ละ 2 แสนบาท/ปี เลยทีเดียว และยังมีรายได้จากการ “เจาะน้ำไผ่” ที่มีความเชื่อว่า เป็นน้ำที่มีสรรพคุณรักษาโรคและมีคุณค่าต่อสุขภาพ การทำเกษตรผสมผสานสามารถทำเงินเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายโดยไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นเหมือนอย่างอดีตที่สำคัญตลาดในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการหน่อไม้อย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น