สวทช.อัดงบ 400 ล้านบาท เปิดรับ 400 บริษัท หนุน “สตาร์ตอัพวอชเชอร์”

สวทช.จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุน สตาร์ตอัพ ภายใต้โครงการ “สตาร์ตอัพวอชเชอร์” เตรียมเงิน 400 ล้านบาท หวังช่วยผู้ประกอบการ 400 รายให้ได้นวัตกรรมใหม่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.กล่าวว่า สวทช.อยู่ระหว่างการดำเนิน “โครงการสตาร์ตอัพวอชเชอร์” สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่แล้ว 50 รายจากงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จำนวน 50 ล้านบาท โดยจะสนับสนุนเงินลงทุนให้รายละ 8 แสนบาท คาดว่าจะเปิดโครงการได้ภายใน 2-3 เดือน

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกลุ่มสตาร์ตอัพที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะมีสัดส่วนประสบความ สำเร็จเกิดธุรกิจได้จริงเพียง 10% หรือประมาณ 5 ราย แต่ธุรกิจที่เกิดขึ้นจะมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า 20 เท่า ภายใน 5-7 ปี ส่วนในปี 2560 จะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องโดยของบฯเพิ่มเป็น 300 ล้านบาทสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีนวัตกรรมเพิ่มอีก 350 ราย และคาดว่าจะเกิดธุรกิจจริง 35 ราย เมื่อผู้ประกอบการเหล่านี้เพิ่มขึ้นจะเกิดการต่อยอดที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

นอกจากนี้ ปัจจุบัน สวทช. มีสินค้าที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้ว 16 รายการ อาทิ สินค้ากลุ่มยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรกลบางประเภท และปุ๋ย ซึ่งได้ทำสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างกับทางหน่วยงานรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สอดคล้องกับนโยบายรัฐที่ต้องการให้หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนซื้อสินค้านวัตกรรมในสัดส่วน 10% แต่ไม่เกิน 30% ของงบประมาณ

สำหรับ อีก 4 รายการรอประกาศภายใน 2 สัปดาห์นี้ อาทิ เครื่องตัดอ้อย เก้าอี้ทำฟัน อุปกรณ์แขวนสายไฟ และอีก 70 รายการอยู่ระหว่างการทดสอบคุณภาพ คาดว่าภายในปีนี้จะมีสินค้าขึ้นบัญชีนวัตกรรมเพิ่มอีก 74 รายการ รวมทั้งหมดเป็น 90 รายการ ซึ่งทุกรายการจะทำสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างกับทางหน่วยงานรัฐเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น