สร้างความแตกต่างด้วยการบริการ

5 สิ่งควรรู้เกี่ยวกับการบริการ

สินค้าบางประเภทนั้นไม่สามารถสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการแข่งขันเรื่องราคา ซึ่งไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิ้นเพราะเมื่อผู้ผลิตและผู้ขายจำเป็นต้องแข่งขันกันโดยการขายในราคาต่ำไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้ไม่มีกำไรและต้องเลิกผลิตสินค้านั้น ดังนั้นเราจึงต้องมองหาปัจจัยอื่น ๆ ที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า แต่ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์การบริการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า เราควรทำความเข้าใจพื้นฐานของการบริการที่แตกต่างจากสินค้ากันก่อนครับ

1.การบริการไม่สามารถสัมผัสได้
ในเรื่องของการบริการเราไม่สามารถ มองเห็น สัมผัส หรือรู้สึกได้ ก่อนที่จะได้รับบริการ เราจะรู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นก็ต่อเมื่อเราได้ใช้บริการแล้ว แต่ถ้าเป็นสินค้าผู้บริโภคสามารถมองเห็นสินค้า หรือจับต้องพิจารณาคุณสมบัติได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

2.การบริการไม่สามารถแบ่งแยกได้
การให้บริการและรับบริการมักเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เราไม่สามารถแยกการผลิตและบริโภคออกจากกันได้ ดังนั้นจึงเป็นข้อจำกัดในด้านปริมาณและเวลา เมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก ลูกค้าอาจะต้องรอคอยรับบริการ แต่ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ต้องรอ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก ๆ ในคราวเดียวกัน

3.การบริการมีความไม่แน่นอน
ภายในหนึ่งวันอาจจะมีทั้งผู้ที่ได้รับบริการเป็นอย่างดีและไม่ดี ซึ่งอารมณ์นั้นคือตัวแปรสำคัญ ทั้งในด้านของผู้ให้บริการเองและผู้รับบริการ ซึ่งการบริการนั้นมีความไม่แน่นอนสูง ในบางวันที่อารมณ์ดี อาจจะได้รับการบริการที่คุณภาพดี

4. การบริการนั้นยากต่อการวัด
ในด้านของผลิตภัณฑ์นั้น เราสามารถวัดคุณภาพ มาตรฐานได้อย่างชัดเจน แต่งานบริการนั้นไม่สามารถกำหนด มาตรฐานได้อย่างชัดเจน นอกเสียจากว่าจะมีการฝึกอบรม ควบคุม ติดตาม งานบริการอย่างสม่ำเสมอ

5. บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้
งานบริการไม่สามารถผลิตไว้ล่วงหน้าจำนวนมากได้ เพราะงานบริการนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกับการขาย เมื่อมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมากๆอาจจะไม่สามารถให้บริการไปพร้อมๆกันได้ แต่บางเวลาก็อาจจะมีคนมาใช้บริการน้อย ดังนั้น การวางแผนล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เช่น การลดราคาค่าบริการในช่วงที่มีคนใช้บริการน้อย อย่างการฉายภาพยนตร์รอบเช้าในราคาถูก เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นต้น

การใช้กลยุทธ์การตลาดการบริการเพื่อสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ หัวใจสำคัญอยู่ที่การเสริมการบริการนั้นจะต้องทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และจดจำความแตกต่างนั้น

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น