4 ปัจจัย… สำหรับเหล่า Start Up

4 ปัจจัยเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้ Startup

Start-up ล้วนเริ่มจากไอเดีย และวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการที่ต้องการแก้ปัญหา ริเริ่มสิ่งใหม่
แต่เหล่า Start-Up นั้น ไม่สามารถไปจนสุดเส้นทางที่วาดฝัน หากขาดปัจจัยที่จำเป็นอื่นๆ เรามี 4 ปัจจัยที่จะช่วยเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้ผู้ประกอบการให้ดีขึ้นกัน

1.เริ่มต้นที่ไอเดีย และวิสัยทัศน์ โดยที่วิสัยทัศน์นั้นๆ จะต้องเป็นการแก้ปัญหาจริงๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หรือการทำงานของคนในสังคม ตัวคุณค่าในโลกแห่งความเป็นจริงจะเป็นตัวบอกว่าไอเดียนี้สามารถไปได้ไกลแค่ไหน

2.เมื่อมีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้ว ต้องมีองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการผลักดันวิสัยทัศน์นั้นให้เกิดเป็นจริงในทางธุรกิจให้ได้ องค์ความรู้นั้นหลากหลาย แล้วแต่ประเภทของธุรกิจที่ทำ เช่นมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีก็นำไปใช้พัฒนาไอเดียให้ออกมาเป็นสินค้า

3.เมื่อมีสินค้าที่ดีแล้ว ต่อไปก็ต้องมีการบริหารภายในธุรกิจที่ดีด้วย ตั้งแต่กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การขาย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะ Start up มักจะมองข้ามเรื่องการบริหารเป็นเรื่องรอง

4.สุดท้ายแต่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครก็คือ ‘คน’ นั่นเอง เพราะทุกองค์กรเดินได้ด้วยคน คนจะมีพลังงานมหาศาลช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรถนานัปการได้ คนเหล่านั้นต้องมีเป้าประสงค์เดียวกันที่ชัดเจน และแรงกล้า ต้องมีความเชื่อในปัจจัยแรกเหมือนกันว่า ตนกำลังทำสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง

ทั้ง 4 ปัจจัยที่กล่าวมาเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับผู้เริ่มประกอบการ Start up ได้มีแรงและมุมมองที่ดี

 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น