5 ธุรกิจ อนาคตสดใสในแดนมังกร

ธุรกิจที่น่าลงทุนในประเทศจีน

10 ปีที่ผ่านมา จีนได้สร้างปรากฏการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก บริษัทข้ามชาติต่างย้ายฐานการผลิตเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ของจีนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหาร ไทยในฐานะประเทศที่มีจุดแข็งด้านธุรกิจบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ ยังคงมีโอกาสอีกมากมายในการบุกตลาดแดนมังกร ลองมาดู 5 อันดับธุรกิจที่มีอนาคตสดใสน่าไปลงทุนในจีนกัน

1.ธุรกิจท่องเที่ยว
จีนยังคงได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายกระจายอยู่ตามมณฑลต่าง ๆ ทำให้จีนกลายเป็นแหล่งดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงจากไทย หากสนใจทำธุรกิจนี้ ควรหาหุ้นส่วนท้องถิ่นที่ไว้ใจได้ในแวดวงเดียวกันมาร่วมกันจัดโปรแกรมและโปรโมชั่นท่องเที่ยวที่น่าสนใจและถูกจริตพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทย นอกจากจะสามารถนำนักท่องเที่ยวชาวไทยไปยังประเทศจีนได้แล้ว ยังสามารถต่อยอดธุรกิจนี้โดยการนำนักท่องเที่ยวจีนกลับมาไทยได้อีกด้วย

2.ธุรกิจบริการรักษาพยาบาลและศัลยกรรมความงาม
ด้วยรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจีนมีชาวต่างชาติเข้าไปทำงานเป็นจำนวนมาก จึงมีความต้องการการรักษาพยาบาลในระดับที่ได้มาตรฐานสูง ระบบการรักษาพยาบาลในจีนยังไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่มีความเชี่ยวชาญธุรกิจด้านศัลยกรรมความงามและการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

3.สปาและนวดแผนโบราณ
ชาวจีนหันมาให้ความสนใจการดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นทางมากกว่าการเข้ารับการรักษาพยาบาลเฉพาะเมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยมากขึ้น เป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพด้านธุรกิจสปาและนวดแผนโบราณซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

4.โรงเรียนสอนภาษา
ความต้องการในการเรียนภาษาของนักธุรกิจและนักเรียน/นักศึกษาจีนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยจะต้องแข่งขันเพื่อให้มีอาชีพและอนาคตที่ดี ขณะเดียวกัน นักธุรกิจจากต่างประเทศไปอาศัยอยู่ในจีนเป็นจำนวนมาก ธุรกิจการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ และสถาบันสอนภาษาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่ ๆ ของจีน

5.ธุรกิจร้านอาหาร
ชาวจีนใช้จ่ายเงินไปกับค่าอาหารมากกว่า 40% ของรายได้ทั้งหมด ชาวจีนนิยมบริโภคอาหารที่ปรุงขึ้นจากสมุนไพรและเครื่องเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งสามารถชูเป็นจุดขายสำหรับอาหารไทยในตลาดจีนได้เป็นอย่างดี ร้านอาหารไทยที่ดำเนินการโดยคนไทยในจีนนั้นยังมีจำนวนน้อย ธุรกิจนี้จึงเป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น