6 ข้อ ก่อนเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะกับคุณ

ข้อแนะนำก่อนทำการจัดส่งสินค้า

การทำธุรกิจนอกจากเรื่องการผลิตสินค้าแล้ว เรื่องการขนส่งก็มีความสำคัญไม่ต่างกัน การเลือกวิธีขนส่งให้เหมาะกับธุรกิจ ควรเลือกจากปัจจัยใดบ้าง ลองมาดูกันครับ

1. ชนิดของสินค้า
อันดับแรกสิ่งที่ต้องรู้คือสินค้าคุณคืออะไร ต้องบรรจุแบบใด ภาษีเท่าใด ต้องมีเอกสารในการขนส่งด้วยหรือไม่ หรือต้องขออนุญาตก่อนทำการขนส่งไหม เพราะว่า สินค้าบางชนิดมีข้อกำหนดข้อจำกัดในการนำเข้าหรือส่งออกอยู่ด้วยหรือต้องขออนุญาตหรือเปล่าในกรณีที่ต้องขนส่งข้ามเขตจังหวัดหรือการขนส่งข้ามไปยังต่างประเทศ

2. ขนาดของสินค้า
พาหนะที่ใช้ในการขนส่งแต่ละประเภทนั้นมีข้อจำกัดแตกต่างกันตามความเหมาะสม ทำให้ต้องรู้ขนาดของสินค้าก่อนที่จะเลือกประเภทของการขนส่ง เมื่อรู้ขนาดและประเภทของสินค้า เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าสินค้าของเราเหมาะสมกับการขนส่งประเภทไหน เช่น ของน้ำหนักไม่เยอะแต่ต้องส่งไปต่างประเทศ ก็อาจจะเลือกการส่งสินค้าทางอากาศ แต่ถ้าสินค้ามีน้ำหนักเยอะก็อาจจะส่งสินค้าทางเรือ เพื่อลดต้นทุนให้น้อยลง

3. น้ำหนักของสินค้ารวมวัสดุหีบห่อ
น้ำหนักรวมของสินค้าหรือ Gross weight คือสิ่งที่จะใช้คำนวนค่าใช้จ่ายเพื่อเรียกเก็บเงินกับคุณ และน้ำหนักต่อชิ้นของตัวสินค้าก็มีผลต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า ถ้าใช้คนยกไม่ได้แล้วมีค่าใช้จ่ายสำหรับรถยกเพิ่มขึ้นมาอาจจะขาดทุนก็เป็นได้ ดังนั้นถ้าหากสามารถลดน้ำหนักของวัสดุหีบห่อ หรือน้ำหนักรวมหีบห่อต่อชิ้นลงได้ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ด้วย

4. ต้นทาง และปลายทางของการขนส่ง
ปลายทางการขนส่งของแต่ละจังหวัดหรือแต่ละประเทศก็มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่างกัน บางจังหวัดมีสถานีที่เป็นชุมทางการขนส่ง เช่น รถไฟ รถโดยสารหรือหรือระบบโลจิสติกส์แบบต่างๆ ก็จะมีตัวเลือกในการขนส่งที่หลากหลาย บางจังหวัดหรือบางประเทศก็ไม่มีพรมแดนติดทะเล การขนส่งทางเรืออาจจะไม่เหมาะนัก

5. จำนวนวันที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
ข้อนี้ควรระวังให้ดีๆ เพราะระยะทางยิ่งไกล ยิ่งใช้เวลาในการขนส่งมากขึ้น และยังอาจจะมีค่าเดินทางการขนส่งมาขึ้นด้วย ยิ่งถ้ากำหนดส่งสินค้าเข้ามาใกล้แล้ว แต่ของยังผลิตไม่เสร็จ แล้วต้องไปใช้บริการขนส่งที่รวดเร็วกว่า เช่นทางอากาศแทนเพื่อให้ขนส่งได้เร็วขึ้น จากกำไรอาจจะกลายเป็นขาดทุนได้ทันที

6. ต้นทุนในการขนส่งสินค้า
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งในการทำธุรกิจในทุกวันนี้ คือการลดต้นทุนให้น้อยที่สุดโดยไม่ส่งผลกับคุณภาพของสินค้าและระยะเวลาในการขนส่งสินค้ามากนัก ดังนั้นการจัดการข้อนี้ ควรเป็นไปอย่างรอบคอบ ก่อนจะตกลงเริ่มการขนส่งสินค้า อย่าลืมเช็คราคาค่าขนส่งกับบริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้าก่อนทุกครั้งนะครับว่าราคาเหมาะสมกับต้นทุนที่เราวางแผนไว้หรือไม่

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น