กลุ่มสินค้าไทยยอดนิยมที่คนเวียดนามชอบช็อป

สินค้าของไทย ที่คนเวียดนามเลือกช็อป

ในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ประกอบไปด้วยประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียร ยั่งยืน และค่อนข้างเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยที่จากข้อมูลประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีประชากรวัยทำงานเยอะ และมีประชากรในประเทศค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในอาเซียน เพราะฉะนั้นการทำการค้าในตลาดเวียดนาม จึงมีโอกาสค่อนข้างมาก

การค้าขายในประเทศเวียดนาม ถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งทางการค้าในประเทศเวียดนามอย่างจีน แต่สินค้าไทยเป็นสินค้าที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก เนื่องจากชาวเวียดนามเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า และการเติบโตในตลาดเป็นไปอย่างต่อเนื่องใน 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยการค้าไทยในประเทศเวียดนามมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 12% ในทุกๆปี สำหรับการส่งออกสินค้าจากไทยไปเวียดนาม และไทยกับเวียดนามมีการตั้งเป้าภายในปี 2020 ว่าจะมีการทำการค้าร่วมกันถึง 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าสินค้าไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีก โดยสินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่

1. สินค้าอุปโภคบริโภค

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เนื่องจากปัจจุบันคนเวียดนามหันมารักสุขภาพและดูแลตัวเองมากขึ้น โดยไม่สนใจเรื่องราคาเท่าที่ควร เพราะมักจะสนใจที่คุณภาพของสินค้ามากกว่า ถึงแม้จะมีราคาแพง มักจะยอมจ่าย

3. สินค้าเกี่ยวกับเด็ก เวียดนามมีการปรับนโยบาย จากเดิมที่มีการกำหนดจำนวนประชากรเด็ก เนื่องจากประชากรสูง มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีประชากรเกิดขึ้นทันกับประเทศอื่นๆ และปัจจุบันจำนวนประชากรเด็กที่เวียดนามจึงเพิ่มสูงขึ้น ทำให้สินค้าประเภทนี้เริ่มกลายเป็นที่ต้องการและน่าลงทุนในประเทศเวียดนาม

โดยสินค้าต่างๆ เมื่อคนเวียดนามพิจารณาแล้วว่า เมื่อเขาใช้แล้วเกิดความมั่นใจและสามารถโชว์คนอื่นได้ จะกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้สินค้าไปอยู่ในตลาดของเวียดนามได้ดี

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าไปยังเวียดนาม สำหรับผู้ที่มีความรู้สามารถใช้เวลาไม่นานก็จะสามารถส่งออกสินค้าไปขายยังเวียดนามได้แล้ว แต่สำหรับใครที่ยังไม่มีประสบการณ์การส่งออกสินค้าอาจต้องใช้เวลา 1-2 เดือน และที่แน่นอนว่าสินค้าที่จะส่งออกไปยังเวียดนามได้นั้น ต้องมี อย. รับรองมาตรฐานจึงจะสามารถนำไปวางขายได้

จากตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม รวมถึงสินค้าของไทย ได้รับความเชื่อมั่นจากชาวเวียดนาม ทำให้ผู้ประกอบที่นำเข้าสินค้าที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น