7 ขั้นตอนควรรู้ของการนำเข้าส่งออก

7 ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก

เมื่อคุณเริ่มต้นที่จะทำการค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออกอะไรก็ตาม ก็จะต้องผ่าน 7 ขั้นตอนเหล่านี้แน่นอน เราเลยรวบรวมขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนจุดสุดท้ายมาให้ดูกัน

1. โรงงานผู้ขาย
จุดแรกของการขนส่งย่อมไม่พ้นผู้ขายหรือผู้ผลิตไปได้ ซึ่งในจุดนี้ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่า หน้าโรงงาน ในภาษาไทย หรือ Shipper ในภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กๆ หรือโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ก็ตาม หรือจะแปลตรงตัวง่ายๆ ว่าผู้ส่ง/ผู้ขาย ก็ได้

2. ขนส่งในประเทศต้นทาง
เมื่อมีสินค้าแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือขนของขึ้นรถบรรทุก คงจะปฎิเสธไม่ได้เลยว่าการขนส่งทางรถเป็นการขนส่งหลักไปยังท่าเรือ ท่าอากาศยานต่างๆ ช่วงนี้จะเรียกว่า Trucking, Pick-up, Inland หรือ Inland freight

3. การทำพิธีการศุลกากรขาออก
ผู้ขาย (Shipper) หรือตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้จะมีหน้าที่ในการสำแดงสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร(Customs House) ว่าสินค้าอะไรจะส่งออกจากประเทศนั้นๆ ขั้นตอนนี้เรียกว่า Outbound Customs Clearance

4. ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ต้นทาง
เมื่อศุลกากรได้ตรวจปล่อยสินค้าแล้ว สินค้าก็จะได้รับอนุญาตให้เอาขึ้นเรือหรือเครื่องบินที่จัดเตรียมไว้เพื่อขนส่งออกจากประเทศผู้ขาย ขั้นตอนนี้จะเรียกว่า Port of Loading(POL)

5. ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ปลายทาง
สินค้าที่เดินทางมาถึงยังประเทศของผู้ซื้อ เมื่อเรือหรือเครื่องบินจอดเทียบท่าแล้ว สินค้าจะถูกลำเลียงเข้าโกดังไว้ รอให้ผู้ซื้อหรือตัวแทนออกของและศุลกากรมาตรวจปล่อยสินค้าต่อไป ขั้นตอนนี้จะเรียกว่า Port of Discharge(POD)

6. พิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า
เจ้าพนักงานศุลกากรจะมาตรวจสินค้าที่ผู้ซื้อนำเข้ามาว่าสินค้าที่นำเข้ามาตรงกับที่ได้แจ้งกับกรมศุลกากรไว้หรือไม่ เสียภาษีตรงกับฐานภาษีที่กรมศุลกากรกำหนดหรือไม่ เป็นสินค้าควบคุมหรือไม่ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถขนออกจากท่าเรือ ท่าอากาศยาน ได้เลย ขั้นตอนนี้คือ Inbound Customs Clearance

7.ผู้ซื้อ
ขั้นตอนสุดท้ายคือ ผู้ซื้อ (Consignee) ทำการรับสินค้า ถือเป็นอันเสร็จสิ้นภาระกิจขนส่งสินค้า ในขั้นตอนนี้ก่อนที่จะรับมอบสินค้า ผู้ซื้อที่ดีควรจะตรวจดูความเรียบร้อยของสินค้าก่อนทำการรับมอบทุกครั้ง

ทั้ง 7 ขั้นตอนที่คุณควรจะเข้าใจก่อนทำการนำเข้าหรือส่งออก ในการขนส่งของแต่ละประเทศก็จะมีกฎรายละเอียดยิบย่อยไม่เหมือนกัน แต่ขั้นตอนหลักๆ จะอยู่ในขั้นตอน 7 ขั้นตอนนี้แน่นอน

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น