ข้อดี ข้อเสีย การขนส่งทางอากาศ

ข้อดี-ข้อเสีย ของการขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)
การขนส่งทางอากาศมีความสำคัญมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศเพราะทำการขนส่งได้
รวดเร็วกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ ไม่เสียเวลาในการขนส่งนาน สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่
สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น หรือสินค้าต้องการสั่งจองมาด้วยความรวดเร็วแก่การใช้งาน ถ้าล่าช้าอาจเกิดความ
เสียหายได้ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมากและสินค้าราคาถูกๆ ไม่รีบร้อนในการขนส่ง ซึ่งการขนส่งประเภทนี้ทำให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้รวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ แต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าการขนส่งประเภทอื่น

ส่วนประกอบของการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย
1.ผู้ประกอบการขนส่ง เช่น บริษัทการบินที่ให้บริการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
2.พาหนะขนส่งทางอากาศ เช่น เครื่องบิน ที่แบ่งออกเป็น เครื่องบินโดยสาร เครื่องบินบรรทุกสินค้า และเครื่องบินแบบผสม ที่ให้บริการทั้งผู้โดยสารและสินค้าในลำเดียวกัน
3.เส้นทางการบิน คือ เส้นทางที่กำหนดจากจุดหมายหนึ่งไปสู่อีกจุดหมายหนึ่ง
4.สถานีขนส่งทางอากาศหรือท่าอากาศยาน เป็นสถานที่ใช้สำหรับการขึ้นลงของเครื่องบินและสถานที่ขนถ่ายสินค้า

ข้อดี
-สะดวก รวดเร็ว ถือเป็นการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วที่สุดกว่าการขนส่งประเภทอื่น
-ความแน่นอนของเวลาในการขนส่ง เพราะมีตารางบินแน่นอนถ้าไม่เกิดเหตุสุดวิสัยร้ายแรงจริงๆ
-สามารถขนส่งไปได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
-เหมาะกับการขนส่งระยะไกลๆ และต้องการความรวดเร็ว
-ปลอดภัยต่อสินค้า เพราะมีมาตรฐานในการขนส่งที่สูงมาก ทำให้ไม่ต้องกังวลกว่าจะเกิดการเสียหายระหว่างการขนส่ง
-ขนส่งได้หลายเที่ยวต่อวัน

ข้อเสีย
-ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการขนส่งประเภทอื่น
-มีการจำกัดขนาดและน้ำหนักของสินค้า
-ต้องอาศัยสถานีขนส่งทางอากาศ ทำให้ขนส่งได้เฉพาะเมืองหรือบริเวณใกล้ๆ สถานีเท่านั้น
-การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
-กฎข้อบังคับและการทำเรื่องขนส่งทางอากาศเยอะกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ

หากใครที่ต้องการใช้บริการขนส่งทางอากาศ จึงต้องพิจารณาจากข้อดีและข้อเสียของการขนส่ง ว่าคุ้มค่ากับสิ่งของที่ต้องการส่งหรือไม่ เนื่องจากการขนส่งทางอากาศ จัดว่าเป็นการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว มีความแน่นอนของเวลาในการขนส่ง และมีความปลอดภัยมากกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ แต่ก็ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ ยังมีข้อจำกัดของขนาดและน้ำหนักของสินค้าตามมา และมีข้อบังคับต่างๆที่มากกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น