ข้อดี ข้อเสีย ของการขนส่งทางน้ำ

ข้อดี-ข้อเสีย ประเภทการขนส่งทางน้ำ

การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation)
การขนส่งสินค้าทางมหาสมุทรหรือทางทะเล เป็นการขนส่งที่ได้รับการนิยมเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ ซึ่งส่วน ใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งทางการขนส่งทางทะเล จึงจัดเป็นประเภทการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุด แต่ ข้อเสียของการขนส่งทางทะเล ก็คือ จะมีความล่าช้า และ ข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วและสภาพภูมิศาสตร์ในแต่ละฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากลมพายุ กระแสน้ำ ก็ล้วนแต่เป็นอุปสรรคในการขนส่งทางทะเล ประเทศไทยมีการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกโดยใช้การขนส่งทางทะเลมากขึ้นทุกปี การขนส่งทางน้ำนี้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย

ส่วนประกอบของการขนส่งทางน้ำ ประกอบด้วย
1. ผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำ
2. พาหนะการขนส่งทางน้ำ คือ เรือโดยสาร เรือสินค้า และเรือเฉพาะกิจ เช่น เรือลากจูง เรือประมง
3.ท่าเรือที่เป็นต้นทางและปลายทางของการขนส่ง
4.เส้นทางการเดินเรือ ที่แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ เส้นทางเดินเรือภายในประเทศ เส้นทางเดินเรือชายฝั่งทะเล และเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ

ข้อดี
-อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอื่น
-ขนส่งได้ปริมาณมาก
-มีความปลอดภัย
-สามารถส่งได้ระยะไกล ๆ

ข้อเสีย
-มีความล่าช้าในการขนส่งมาก
-ในฤดูน้ำลดหรือฤดูร้อน น้ำอาจมีน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง เพราะเรือเกยตื้นได้
-ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ และ ภูมิประเทศ

การขนส่งทางน้ำ เป็นหนึ่งในบริการที่ได้รับความนิยมสูงขึ้น เนื่องจากสามารถส่งได้ในปริมาณที่มากและมีความปลอดภัย เป็นการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายถูกที่สุด แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ง และในการจัดส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และต้องคอยระวังอุปสรรคทางทะเล และถ้าหากปริมาณน้ำลดจนเดินเรือไม่ได้ สินค้าก็จะได้รับความล่าช้าขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้น หากต้องการที่จะใช้บริการการขนส่งทางน้ำ จึงจำเป็นต้องเผื่อเวลาในการขนส่ง ดูปริมาณและความคุ้มค่าแต่ละครั้งในการขนส่งประกอบ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น