โอกาสส่งออกสินค้าอาหารทะเลไทยไปยังจีนมีโอกาสสูงขึ้น

โอกาสส่งออกสินค้าอาหารทะเลไทย ในภาวะการค้าสหรัฐฯ-จีน

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้กลุ่มสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป รวมทั้งสินค้าอาหารทะเลปรุงแต่ง เกิดผลกระทบขึ้นโดยตรง จากการที่จีนขึ้นภาษีสินค้าอาหารทะเลที่นำเข้าจากสหรัฐฯ 222 รายการ ในอัตรา 25% คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการที่จีนขึ้นภาษีสินค้าอาหารทะเลจากสหรัฐฯ ทำให้สินค้าสหรัฐฯในตลาดจีนมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้สินค้าอาหารทะเลจากไทยแข่งขันในตลาดจีนได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ไทยได้ดุลการค้าโลกและได้ดุลการค้าจีนอยู่แล้ว ได้แก่ กลุ่มสินค้าจำพวกกุ้งและปู ทั้งแบบมีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือรมควัน เนื่องจากในปี 2560 ที่ผ่านมาจีนนำเข้าสินค้าจำพวกกุ้งและปูจากทั้งโลกมากกว่า 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำเข้าจากสหรัฐฯและไทยเป็นมูลค่า 290 และ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ แต่ในทางกลับกันไทยมีศักยภาพในการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไปทั่วโลกเป็นมูลค่าถึง 1,160 เหรียญสหรัฐ ผู้ส่งออกไทยจึงมองเห็นโอกาสที่จะสามารถทำการตลาดกับจีนในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันสินค้าที่ประเทศไทยขาดดุลทางการค้ากับจีน แต่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ มองว่าสินค้าไทยมีโอกาสที่จะส่งออกได้มากขึ้น ได้แก่ ปลาหมึกแช่แข็ง ในปีที่ผ่านมา จีนนำเข้าปลาหมึกแช่แข็งจากโลกเป็นมูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการนำเข้าจากสหรัฐฯ 75 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่นำเข้าจากไทยเพียง 2 แสนเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ไทยมีศักยภาพสามารถส่งออกปลาหมึกแช่แข็งไปโลกได้ถึงปีละ 290 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าเนื้อปลาแช่แข็ง จีนนำเข้าเนื้อปลาแช่แข็งจากโลกเป็นมูลค่า 230 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการนำเข้าจากสหรัฐฯ และไทย มูลค่า 43 และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ ในขณะที่ไทยสามารถส่งออกเนื้อปลาแช่แข็งไปโลกได้ถึงปีละ 250 ล้านเหรียญสหรัฐ
จะเห็นได้ว่า ไทยมีศักยภาพที่จะส่งออกปลาหมึกแช่แข็ง และเนื้อปลาแช่แข็งไปจีนมากขึ้น และในตลาดจีนเองยังมียังมีช่องว่างอีกมากมายสำหรับสินค้าจากไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสที่เราจะสามารถส่งออกสินค้าไปที่จีนมากขึ้น

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น