พบกับรูปแบบธุรกิจ Startup ที่น่าสนใจ

6 รูปแบบของ Startup ที่น่าสนใจ

สตาร์ทอัพยังคงเป็นธุรกิจที่มีเทรนมาแรงในทุกปี ธุรกิจที่เริ่มสร้างจากไอเดียเพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวก และง่ายมากขึ้น วันนี้จึงมีการนำเสนอ 6 รูปแบบของสตาร์ทอัพที่น่าสนใจ เปิดเป็นไอเดียกว้างๆ สำหรับใครที่กำลังหาไอเดียการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ

1. Electronic Commerce (E-Commerce) หรือที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประกอบธุรกิจการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์ โดยมีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ใช้เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายให้เกิดการค้าระหว่างกัน ตัวอย่างเช่น Alibaba ของ Jack Ma จากจีน, Amazon จากฝั่งอเมริกา เป็นต้น

2. Financial Technology (FinTech) เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเงิน ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการจัดการด้านการเงิน และช่วยเหลือการเงิน นักลงทุน สินเชื่อ โดยเข้ามาแก้ปัญหาตั้งแต่การรับชำระเงิน การลงทุน รวมถึงการจัดการด้านการกำกับดูแล เป็นต้น

3. Agricultural Technology (AgriTech) เทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นสาขาน่าสนใจเนื่องจากหากทำสำเร็จคนไทยจะได้เปรียบเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีทรัพยากรด้านการเกษตรให้ใช้มากมาย ตัวอย่าง เช่น GetKaset, Lennam เป็นต้น

4. Education กับ Technology (EdTech) เทคโนโลยีการสอน เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับประเทศ จึงได้มีการพัฒนาให้มีการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ On-Demand ให้เข้าถึงได้ทุกที่ และ ยังมีสื่อการเรียนการ สอนรูปแบบใหม่ๆผ่านเว็ปไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น ทำให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น Globish, SkillLane เป็นต้น

5. Electonic กับ Service (E-Service) หรือบริการออนไลน์ เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การสมัครบริการค่ายมือถือผ่านแอปพลิเคชั่น การซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

6. Internet of Things (IoT) หรือที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมโยงสิ่งของ หรืออุปกรณ์ เช่น อาคาร บ้าน รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้สามารถเชื่อมต่อและควบคุมได้ระยะไกลผ่านแอปพลิเคชั่น หรือ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจยังทำให้เกิดไม่ได้ 100% แต่คาดการณ์ว่าในอนาคตทุกสิ่งที่เป็นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งจะเกิดขึ้นจริงได้

จาก 6 รูปแบบสตาร์ทอัพจะเห็นได้ว่าในแต่ละรูปแบบล้วนสามารถทำให้เกิดเป็นไอเดียที่น่าสนใจ ซึ่งจะทำเกิดเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมพัฒนาไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้น และบางรูปแบบมีความน่าสนใจที่จะนำไปต่อยอดเป็นไอเดียในอนาคตสำหรับธุรกิจของคุณเอง เช่น Agricultural Technology ในเรื่องเทคโนโลยีทางการเกษตร ไอเดียที่จะสร้างสรรค์เพื่อทำให้เกิดความสะดวกสบายในเรื่องการเกษตรนับเป็นสิ่งที่น่าให้ความสนใจ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น