Optimize Package สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

4 เหตุผลที่ควรทำ Optimize Package

Supply Chain คือการรวมเอาหัวใจสำคัญของกระบวนการทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การแยกวัตถุดิบไปจนกระทั่งถึงเสร็จสิ้นกระบวนการหรือถึงมือลูกค้าที่ใช้สินค้าจริงๆ ตลอดจนกระบวนการที่อยู่ระหว่างกลางอันได้แก่ การขนส่ง การเก็บสินค้า และการขายสินค้าให้กับลูกค้า
ถ้าหากคุณกำลังค้นหาวิธีที่จะลดต้นทุนและเวลาของกระบวนการทำงานแต่ละขั้นตอน สอดคล้องกับหลายๆ กรณีศึกษาที่ผ่านมามักจะเป็นเรื่องของการขนส่ง การจัดเก็บ และการผลิตสินค้าที่เราขาย วิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทาง Supply Chain ของบริษัท เนื่องจากบรรจุภันฑ์มักเป็นสิ่งที่ใครๆก็มองข้ามถึงแม้เราจะคิดถึง Supply Chain และ Logistics แต่แท้จริงแล้วบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในกระบวนการขนส่งและผลิตสินค้า ฉะนั้นในการบริหารจัดการ Supply Chain การบรรจุภัณฑ์อย่าเต็มประสิทธิภาพสามารถช่วยให้คุณประหยัดได้ทั้งเวลา และ ต้นทุน
Optimize Package จึงเป็นกระบวนการที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน Supply Chain ค้นหาวิธีที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเป็นมิตรต่อกระบวนการทาง Supply Chain มากขึ้น โดยมีการปรับแต่งบรรจุภัณฑ์เพียงเล็กน้อย มุ่งเน้นให้เกิดการประหยัดเวลา ต้นทุนผลิต และการขนส่งสินค้า และนี่คือเหตุผลหลักๆที่ควรทำ Optimize Package

1. การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณใช้วัตถุดิบในการทำบรรจุภัณฑ์ที่ราคาแพง สิ้นเปลือง และใช้งานยาก ส่งผลให้สินเปลืองเงินและเวลา แต่ถ้าหากไม่ต้องการลดคุณภาพของสินค้า บรรจุภัณฑ์ และภาพลักษณ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในการทำบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้ โดยที่ลูกค้าไม่สังเกตุเห็นได้ แต่ยังต้องคงคุณภาพที่ดีไว้ด้วย

2. สามารถสร้างความยั่งยืนได้ การใช้พลาสติกหรือกล่องกระดาษ อาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายธุรกิจมองหาวิธีที่จะทำให้ธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภันฑ์เป็นอีกวิธีที่ทำให้คุณกล้าพูดได้ว่ากำลังทำธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดวัตถุดิบ หรือการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีจากการทำธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

3. ทำให้การขนส่งง่ายขึ้น การขนส่ง ต้องคำนึงถึงขนาดและน้ำหนักที่ไม่ใช่แค่ขนาดของตัวสินค้า แต่รวมถึงขนาดของบรรจุภัณฑ์ด้วย การทำ Optimize Package ทำให้คุณกำจัดส่วนเกินที่ทำให้คุณเสียเงินโดยไม่จำเป็นได้ เช่น การเปลี่ยนแปลง การลดขนาด หรือ เปลี่ยนรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ ที่ช่วยให้คุณสามารถขนสินค้าได้มากขึ้น

4 ค้นพบบรรจุภัณฑ์ที่ใช่สำหรับสินค้าของคุณ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าต้องพิจารณาทั้งความซับซ้อน และความมีประสิทธิภาพ ถ้าต้องการลดความซับซ้อน ต้องหาบรรจุภัณฑ์ที่มีความคล้ายกันมากที่สุด แต่หากต้องการประสิทธิภาพทีเพิ่มขึ้น ต้องหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดให้กับสินค้าแต่ละประเภท และสำหรับบริษัทใหญ่ๆ ที่มีสินค้าหลายชนิด การหาจุดสมดุลย่อมเป็นอะไรที่ยากมาก ๆ แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหากคุณมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และ ใช้ได้กัยหลาย ๆ สินค้า คุณจะสามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง เพิ่มพื้นที่ และ น้ำหนักในการบรรจุสินค้าในการขนส่งแต่ละเที่ยวได้

การทำ Optimize Package เป็นเรื่องที่สำคัญทั้งต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจแบบใด ก็ควรให้ความสนใจ หันมาพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าธุรกิจของคุณมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับสินค้าแล้วหรือยัง ซึ่งจะส่งผลให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของกระบวนการ Supply Chain ในธุรกิจของคุณเอง

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น