สสว.อัดงบช่วย SME ยกเครื่องกิจการ

สสว.เตรียมเงินกว่า 1 พันล้านบาท ปล่อยกู้ยืมให้ SME ที่ต้องการปรับแนวทางการทำงานรายละ 1 ล้าน โดยในระยะเวลา 5-7 ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ย ตั้งเป้าหวังช่วยเหลือ SME ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ (สสว.) เผยหลังจากการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs โดยกล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ได้อนุมัติงบประมาณ 200 ล้านบาทให้ สสว. ดำเนินการร่วมกับภาคีที่สำคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธนาคารเอสเอ็มอี และสมาพันธ์เอสเอ็มอี เปิดรับสมัครกลุ่มเป้าหมาย คือ  SME ขนาดเล็ก ที่ต้องการปรับแนวทางการประกอบกิจการรวม 10,000 ราย มาเข้าร่วมโครงการในปีนี้

สำหรับ SME ที่ได้ผ่านการปรับแผนธุรกิจและได้รับการยืนยันว่า สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ก็จะสามารถยื่นคำขอกู้ยืมจากกองทุนพลิกฟื้นของ สสว. ซึ่งคณะกรรมการ สสว. ได้อนุมัติวงเงินรวมไว้ 1 พันล้านบาท โดย SME แต่ละรายจะกู้ยืมได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว 5-7 ปี ไม่มีดอกเบี้ย

ส่วนทางด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ทาง มทร.ธัญบุรี จะเข้าไปช่วยวินิฉัยกิจการของ SME เหล่านี้เป็นรายกิจการ เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุงกิจการ ซึ่งอาจเป็นในด้าน ช่วยลดต้นทุนการผลิต หรือบริการ หรือการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงตัวสินค้า/บริการ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น และดำเนินกิจการของตนต่อไปได้อย่างมั่นคง

แสดงความคิดเห็น