สัญญาณความแก่ที่มาพร้อมกับแอลกอฮอล์และบุหรี่

การดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่มากทำให้ดูแก่เร็ว

งานวิจัยนี้เผยแพร่ออนไลน์ในวารสาร Journal of Epidemiology & Community Health
คณะนักวิจัยทำการศึกษาในผู้ใหญ่มากกว่า 11,500 คน โดยที่สุขภาพหัวใจและสัญญาณความแก่ที่มองเห็นได้ได้รับการติดตามเป็นเวลาประมาณ 11.5 ปี เป็นส่วนหนึ่งของ Copenhagen City Heart Study

ผู้เข้าร่วมจะถูกถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและสุขภาพทั่วไป และดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่มากน้อยเท่าไร ต่อมาได้รับการตรวจ 4 สัญญาณความแก่ ซึ่งเชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงสุขภาพหลอดเลือดหัวใจและการเสียชีวิต สัญญาณดังกล่าวได้แก่
1.ใบหูมีรอยย่น (earlobe creases) 2.มีวงแหวนสีเทาขุ่นรอบกระจกตา (arcus corneae) 3.คราบเหลืองส้มบนเปลือกตา (xanthelasmata) 4.หัวล้านในรูปแบบของผู้ชาย มีการล่าถอยของแนวเส้นผมไปด้านหลัง (receding hairline) หรือมีรอยล้านที่ส่วนบนสุดของหัว

อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมคือ 51 แต่อยู่ในช่วง 21 ถึง 86 สำหรับผู้หญิง และ 21 ถึง 93 สำหรับผู้ชาย การดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเป็น 2.6 แก้วต่อสัปดาห์สำหรับผู้หญิง และ 11.4 แก้วต่อสัปดาห์สำหรับผู้ชาย มากกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อยของผู้หญิง (57%) และประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ชาย (67%) เป็นคนสูบบุหรี่

arcus corneae เป็นสัญญาณความแก่ที่พบทั่วไปมากที่สุดในทั้งสองเพศ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น 60% กับผู้ชายอายุมากกว่า 70 และกับผู้หญิงอายุมากกว่า 80 สัญญาณที่พบทั่วไปน้อยที่สุดคือ xanthelasmata ด้วยเกิดขึ้น 5% กับผู้ชายและผู้หญิงอายุมากกว่า 50 การล่าถอยของแนวเส้นผมไปด้านหลังเป็นสิ่งที่พบทั่วไปในผู้ชาย ด้วยเกิดขึ้น 80% กับผู้ชายอายุมากกว่า 40
การวิเคราะห์รูปแบบการดื่มและการสูบแสดงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการดูแก่กว่าอายุจริงและการเกิด arcus corneae earlobe creases และ xanthelasmata กับผู้ที่สูบและดื่มมาก

ตัวอย่างเช่น เมื่อเปรียบเทียบกับการดื่มแอลกอฮอล์ถึง 7 แก้วต่อสัปดาห์ การดื่ม 28 แก้วหรือมากกว่าทำให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 33% ของ arcus corneae กับผู้หญิง และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 35% กับผู้ชายซึ่งดื่ม 35 แก้วหรือมากกว่าต่อสัปดาห์
อีกตัวอย่างคือ เปรียบเทียบกับผู้ไม่สูบบุหรี่ การสูบ 20 มวนทุกวัน เป็นเวลา 15 ถึง 30 ปี ทำให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 41% กับผู้หญิงและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 12% กับผู้ชาย แต่อาการหัวล้านในรูปแบบของผู้ชายไม่เกี่ยวข้องกับการดื่มหรือสูบมาก อาจเป็นเพราะยีนและระดับฮอร์โมนเพศชาย (androgens)

คณะนักวิจัยสรุปว่า การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาครั้งแรกที่แสดงว่าแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของสัญญาณเกี่ยวกับอายุที่มองเห็นได้และดังนั้นโดยทั่วไปดูแก่กว่าอายุจริง อาจแสดงว่าการดื่มและสูบมากเพิ่มความแก่ทั่วไปของร่างกาย

แสดงความคิดเห็น