สมคิดจับไทยเป็นส่วนหนึ่งของ CLMV จับมือกันพัฒนาเศรษฐกิจ

สมคิดเสนอแนวคิด CLMV+T นำประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสุวรรณภูมิ เน้นการสร้างฐานการเติบโตจากภายใน มุ่งสร้างโอกาสเศรษฐกิจตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านในแถบ 10 เขตเศรษฐกิจที่สำคัญ เตรียมเปิดประชุมนานาชาติกลางปีนี้เพื่อบุกตลาดร่วมกันระหว่าง CLMV+T

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสัมมนา “10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่อาเซียน” ว่า รัฐบาลกำลังเดินหน้าเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผ่านการพัฒนาสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เช่น นำความรู้ทางการเกษตรผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยดูแล การนำบทวิจัยมารวมเป็นศูนย์ทางวิชาการ เพื่อสร้าง “นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต” และการสร้างอุตสาหกรรมตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านผ่านการพัฒนา 10 เขตเศรษฐกิจที่สำคัญ ความร่วมมือแบบคลัสเตอร์ และสร้างสิ่งจูงใจนักลงทุนเข้ามาลงทุน นอกจากนี้ ยังต้องดึงประเทศเพื่อนบ้าน CLMV+T เพื่อรวมประเทศไทยเข้าไปด้วย จึงเสนอให้จัดประชุมนานาชาติในช่วงกลางปีนี้ เพื่อดูสภาพตลาดร่วมกัน ทั้งลาว กัมพูชา เวียดนาม เพื่อรอโอกาสเหมาะบุกตลาดร่วมกัน

ยอมรับว่าเมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัว จึงต้องการเน้นการเติบโตจากภายในประเทศด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลากหลายแทนการปลูกพืชหลักที่ราคาตกต่ำ เพื่อสนับสนุนให้เอกชนเป็นผู้ประกอบการ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอีภาคเกษตร ด้วยการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุน เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้มีทุนในการทำสินค้าเกษตรแปรรูป คาดว่า เสนอครม.อีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

นายนิยม ไวรัชพาณิชย์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงเป็นโอกาสทองของภาคเอกชนขยายการลงทุนไปยังประเทศ เพื่อนบ้าน และขณะนี้การถือครองเงินสดตามแนวชายแดนเริ่มขยายตัว จึงต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในอำนวยความสะดวกโอนย้ายเงินจากการค้าขาย การออกใบอนุญาตผ่านแดนให้สอดคล้องกับวันเดินทางสอดคล้องกับกลุ่มอาเซียน ซึ่งอนุญาตเดินทางหลายวัน ขณะที่ไทยอนุญาตให้เดินทางไปเช้าเย็นกลับ

แสดงความคิดเห็น