7 กลยุทธ์ ในการสร้างธุรกิจ Start-Up

ธุรกิจ Startup กับกลยุทธ์ในการลงทุนให้ธุรกิจนี้

เงินทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปและลุล่วงไปได้ด้วยดี หากคุณเป็นคนที่มีความคิดดังกล่าวในการทำธุรกิจ นับว่าเป็นความผิดที่พลาดตั้งแต่เริ่มต้น เป็นเพราะว่าในการทำธุรกิจจริงๆแล้วนั้น หากมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการสร้างแผนการทำธุรกิจ มาร่วมกับกลยุทธ์ทางการตลาด จะยิ่งช่วยส่งผลให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและเติบโตอย่างไปหยุดหย่อน ถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินทุนที่มากพอในการดำเนินธุรกิจก็ตามที

และยิ่งในวงการธุรกิจ Startup ที่หลายคนคงจะคิดว่าแหล่งเงินทุนเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ วันนี้เราจะมาดู 7 กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจ Startup ที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนในปริมาณที่มาก หากแต่ใช้กลยุทธ์เหล่านี้เพื่อช่วยสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน

1. จำเป็นต้องใส่ใจทุกรายละเอียด โดยใช้ความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ นั่นคือปัจจัย 4 เมื่อเกิดเป็นความต้องการจะส่งผลให้เกิดการถูกผลักดันด้วยกำลังการซื้อ หลังจากนั้นจึงต่อยอดเป็นการเพิ่มปริมาณของกลุ่มลูกค้า ซึ่งในการวางแผนจะเป็นการวางแผนอย่างเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ในราคาที่ยุติธรรม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

2. จ่ายเงินเท่าที่จำเป็นและมีความสำคัญ เป็นการวางแผนการเงินที่เหมาะสม โดยมุ่งไปที่คุณภาพเป็นหลัก โดยไมจำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ภาพลักษณ์ของธุรกิจเพียงอย่างเดียว เพราะการวางแผนการลงทุนจะช่วยให้ประหยัดเงินมากยิ่งขึ้น

3. ควบคุมเกมให้ได้ด้วยตัวคุณเอง เมื่อมีเงินทุนจำกัด สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการว่าจ้างบุคคลภายนอก โดยที่คุณจำเป็นต้องควบคุมการทำงานในระบบด้านธุรกิจของตนเองในช่วงแรกเริ่ม เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจในธุรกิจของคุณเอง สามารถประเมินสถาการณ์ ช่วยสร้างประสบการณ์ในธุรกิจ และช่วยเพิ่มโอกาสในการวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม

4. ต้องก้มหน้าเพื่อยอมรับความจริง เพราะ การเริ่มต้นธุรกิจ Startup เป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของข้อจำกัดในเรื่องการลงทุน และการทำธุรกิจ Startup ไม่ใช่การเริ่มต้นทำธุรกิจที่ใหญ่โต เพราะฉะนั้น ผลงานที่ออกมาจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคุณและธุรกิจได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมุ่งมั่นในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของธุรกิจ

5. ให้ความสำคัญที่เกี่ยวกับลูกค้ามากกว่าภาพลักษณ์ด้านธุรกิจ โดยเน้นส่งเสริมการตลาด และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์ มากว่ามุ่งภาพลักษณ์ในด้านธุรกิจที่เกินจำเป็น

6. สร้างสรรค์การขายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง การวางวัตถุประสงค์ในการทำงานอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ โดยการวางแผนด้านการขายที่เป็นขั้นตอนในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ระหว่างการดำเนินการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสำเร็จตามเป้าหมาย

7. รับฟัง และให้คิดเสมอว่าชีวิตคุณขึ้นอยู่กับมัน นั่นหมายถึงการที่รับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ เมื่อได้รับคำวิจารณ์มาต้องยอมรับในคำวิจารณ์เหล่านั้น แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข และที่ขาดไม่ได้ต้องสามารถวางแผนได้อย่างมีขั้นตอน โดยไม่ลืมสร้างโอกาสในเวลาที่เหมาะสม

เมื่อเรียนรู้และเข้าใจการเริ่มต้นธุรกิจ Startup โดยศึกษาเทคนิคการสร้างธุรกิจ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วงให้คุณสามารถเป็นผู้ประกอบการที่พัฒนาธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง อีกทั้งยังช่วยให้สามารถจัดการการลงทุนทางด้านธุรกิจด้วยความคิดอย่างชาญฉลาดทางการตลาดอย่างคุ้มค่า และยังเป็นส่วนช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ในการทำงานอีกด้วย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น