สหภาพแรงงานปฏิเสธแรงงานจีนไร้ฝีมือ

จาการ์ต้า – สมาพันธ์แรงงานอินโดนีเซีย (KSPI) ได้เรียกร้องให้รัฐบาลไม่ลดหย่อนข้อกำหนดสำหรับนักลงทุนจีน ที่ต้องการใช้แรงงานไร้ฝีมือของตัวเองในการทำโครงการในประเทศอินโดนีเซีย เพราะนโยบายดังกล่าวจะคุกคามคนงานท้องถิ่น

ประธาน KSPI บอกว่า อิคบาลได้กล่าวเอาไว้ว่า นักลงทุนชาวจีนนำแรงงานไร้ฝีมือจำนวนมากเข้ามาในประเทศ แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเดียวกันกับนักลงทุนชาติอื่นๆ ที่ลงทุนธุรกิจในอินโดนีเซียมานาน

“เราต้องการให้รัฐบาลป้องกันไม่ให้นักลงทุนจีนใช้งานคนที่ไร้ฝีมือ และปกป้องอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย” อิคบาลกล่าว

จากการปลดพนักงานบริษัทต่างชาติในอินโดนีเซีย รวมทั้งผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น PT โตชิบา อิคบาลกล่าวว่าเหตุผลไม่ใช่เพราะคนงานต้องการค่าจ้างสูงขึ้น แต่เป็นเพราะอำนาจการซื้อของคนอ่อนแอลง ทำให้ยอดขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ตกต่ำลง

สหภาพเรียกร้องรัฐบาลให้เพิกถอนข้อบังคับของระเบียบราชการ หมายเลข 78/2015 ซึ่งกำหนดว่าค่าจ้างขั้นต่ำจะต้องเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ ความสำเร็จโดยการเพิ่ม เปอร์เซ็นต์อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในแต่ละปีงบประมาณ

“เราต้องการให้เพิกถอนกฎระเบียบ เพื่อจะได้รับค่าจ้างที่ดีขึ้น และเพื่อให้กำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้น” อิคบาลกล่าว

อ้างอิงจากรายงานที่เผยแพร่โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) อิคบาลกล่าวว่าค่าจ้างเฉลี่ยของอินโดนีเซียอยู่ในระดับต่ำของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ค่าจ้างเฉลี่ยของคนงานอินโดนีเซียอยู่ที่ 170 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ต่ำกว่าค่าจ้างเฉลี่ยของเวียดนามที่ได้ 187 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย 390 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน และห่างไกลจากสิงคโปร์ซึ่งเฉลี่ยถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

แสดงความคิดเห็น