7 อารมณ์ สร้างผู้บริโภคให้เข้าถึงแบรนด์

เข้าถึงผู้บริโภคด้วย 7 อารมณ์ในการทำโฆษณา

การทำโฆษณามีเป้าหมายคือเพื่อขับดันให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกถึง Campaign ทางการตลาดนั้นแล้วออกไปซื้อสินค้าหรือมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆ กับแบรนด์ทันที แต่มีเพียงไม่กี่โฆษณาที่จะตราตรึงใจกลุ่มเป้าหมายแล้วทำให้กลุ่มเป้าหมายจำโฆษณาหรือแบรนด์สินค้านั้นๆ ได้ โฆษณาเหล่านี้มีผลต่อจิตสำนึกของกลุ่มเป้าหมายและฝังเข้าไปในความทรงจำนั้นขึ้นมา ซึ่งสิ่งที่ประทับลงไปนั้นคือภาพและเสียงของโฆษณานั้น ๆ ที่ทำให้เราสามารถนึกภาพได้ทันที หรือร้องเพลง Jingle ได้อย่างไม่รู้ตัว

ปัจจุบันผู้บริโภคกว่า 86% เชื่อว่าแบรนด์ทุกแบรนด์ขายอะไรเหมือนๆกัน มีความคล้ายคลึงไม่มีใครโดดเด่นออกมา เพราะฉะนั้นหากแบรนด์ไหนสามารถทำให้เข้าถึงอารมณ์ของผู้บริโภคได้ ย่อมทำให้ขายได้มากกว่า 2 เท่าของการใช้ Function ในการขายอย่างเดียว ทั้งจึงเป็นบทเรียนที่สำคัญของการนักการตลาดที่จะเรียนรู้การใช้อารมณ์เหล่านี้ร่วมกับภาพและเพลงเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ ซึ่งมีทั้งหมด 7 อารมณ์ด้วยกันที่ได้ผล

1. ความเร่งด่วน โดยปกติแล้วมนุษย์จะไม่ใช้จ่ายอะไรตราบที่สินค้าและบริการนั้นสามารถหาได้ตลอดไป เพราะไม่มีเหตุผลต้องรีบในการซื้อ แต่เมื่อใดที่มีการกำหนดระยะเวลา หรือว่าหมดเขตเมื่อใด สิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคได้ทันที มีหลายแบรนด์ที่ใช้ความเร่งด่วนเหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นเวลาที่จำกัด หรือของมีจำนวนจำกัดเท่านี้ ทำให้ผู้คนต้องรีบมาซื้อ เป็นกรณีที่ตรงกับหลักทางจิตวิทยา

2. แรงปรารถนา แรงปรารถนาเป็นอารมณ์ที่มีความรุนแรง และต้องการการตอบสนองทันทีและมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อดับความต้องการนี้ หลายครั้งที่ผู้บริโภคซื้อสินค้ามากจากแรงปรารถนา ทำให้มีหลายแบรนด์ใช้แรงปรารถนาเหล่านี้ในการเข้าถึงผู้บริโภค ไม่ว่าจะเรื่องของความแก่ชรา ความเยาว์วัย หรือความขาว ซึ่งสามารถสื่อสารด้วยภาพง่ายๆ ด้วยการใช้ภาพ Before กับ After มาเทียบกัน หรือการใช้เทียบ Problem ที่มีกับ Solution ที่ต้องการออกมาแบบนี้ก็สามารถทำให้เกิดความต้องการได้ขึ้นมา

3. ความเห็นใจ ด้วยการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ทำให้เรามักจะอยากเห็นสิ่งดีๆ หรือมีส่วนร่วมกับอารมณ์ของผู้อื่นได้ง่าย ความเห็นใจทำให้มนุษย์เกิดความรู้สึกร่วมได้ง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความพยายาม การเปลี่ยนแปลง ความรัก และความเสียสละ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นสัญชาตญาณสัตว์สังคมของเราที่ต้องการพยายามอยู่ในกลุ่มสังคมและทำให้สังคมดีขึ้นมา

4. ความยินดี มนุษย์ชื่นชอบเรื่องราวที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ การสร้างเรื่องราวที่เป็นบวก เติมความอิ่มเอมใจ ทำให้สุขใจ จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและจดจำได้ดีในใจของมนุษย์

5. ความห่วงใย มนุษย์ไม่ต้องการเป็นคนที่ไม่มีตัวตนในสังคม เพราะฉะนั้นการที่แบรนด์ให้ความห่วงใย หรือทำให้รู้สึกว่าเป็นคนพิเศษของแบรนด์ จะเป็นส่วนส่วนสำคัญที่ทำให้คนนั้นอยู่กับแบรนด์นั้นต่อ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือแบรนด์ Starbucks ที่ทำให้คนที่มาสั่งกาแฟทุกคนเหมือนเป็นคนพิเศษ

6. ความเชื่อใจ สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการที่กลุ่มเป้าหมายและแบรนด์นั้นเกิดความเชื่อใจกันขึ้นมา เกิดได้จากที่แบรนด์นั้นสร้างความเชื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และมีการลงมือทำตามความเชื่อนั้นจริงๆ จะสามารถสร้างความเชื่อใจกันขึ้นมาได้

7. แรงบันดาลใจ สุดท้ายแล้วมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแรงกระตุ้นจากตัวอย่างและสร้างความฝันเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือการหาตัวอย่างหรือแรงผลักดันต่าง ๆ ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายนั้นอยากมีส่วนร่วมขึ้นมา

จาก 7 อารมณ์ที่สามารถเชื่อมผู้บริโภคให้เข้าถึงแบรนด์และเข้าหาแบรนด์ นับว่ามีความสำคัญ เมื่อสามารถสร้างโฆษณาที่ตราตรึงผู้บริโภคได้ ย่อมทำให้คนเลือกซื้อและใช้แบรนด์ของเราก่อนแบรนด์อื่นๆ ฉะนั้นการปรับใช้อารมณ์ทั้ง 7 ให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ ว่าแบรนด์ของคุณเหมาะกับอารมณ์ด้านไหนที่จะทำให้คนจดจำ จึงนับเป็นเรื่องที่สำคัญและควรนำไปปรับใช้

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น