NIA เตรียมทาบทามฟินแลนด์ หนุนความร่วมมือนวัตกรรม

ร่วมมือด้านนวัตกรรมกับประเทศฟินแลนด์ หนุนไทยแลนด์ 4.0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจแห่งประเทศฟินแลนด์และท่านทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมทั้งคณะผู้แทนธุรกิจที่มาเยือนประเทศไทยจำนวน 18 บริษัท กับคณะผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ซึ่งทางรัฐบาลทั้ง 2 หน่วยงาน เตรียมร่วมมือกันด้านนวัตกรรมในการผลักดันไทยแลนด์ 4.0 พร้อมร่วมทุนเศรษฐกิจชีวภาพ ด้านพลังงานทดแทน และเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมทั้งดึงสตาร์ทอัพของประเทศฟินแลนด์มาลงทุนที่ประเทศไทย

ประเทศฟินแลนด์ เป็นประเทศที่มีจุดแข็งด้านนวัตกรรมและคุณภาพด้านการศึกษาระดับโลก อีกทั้งยังบุกเบิกการใช้พลังงานอัจฉริยะ และการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน รวมไปถึงโรงงานไฟฟ้าอัจฉริยะ นับว่าเป็นจุดแข็งที่ทำให้ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางนวัตกรรมด้านต่างๆที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานทั้งด้าน น้ำ ลม และแสงอาทิตย์ เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการผลิตที่ประเทศฟินแลนด์ โดยมีการใช้พลังงานเหล่านี้กว่าร้อยละ 40 ของประเทศ อีกทั้งประเทศฟินแลนด์ยังมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Internet of Things การบริหารโรงงานอัตโนมัติ การสร้างเมืองอัจฉริยะ รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูง เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย และการใช้งานสารสนเทศด้วยทักษะขั้นสูง จากจุดแข็งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านี้คาดการณ์ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ NIA ต้องการเข้าร่วมมือด้านนวัตกรรมกับประเทศฟินแลนด์ เพื่อสนับสนุนให้ให้เกิดไทยแลนด์ 4.0

จากความต้องการในการเร่งการเติบโตด้านนวัตกรรมของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ NIA มีความต้องการที่จะขยายความร่วมมือระหว่างประเทศให้มากกว่าเดิม และได้มีกาารคาดการณ์ว่าจะสามารถร่วมมือกับประเทศฟินแลนด์แบบรัฐต่อรัฐได้ เพื่อเกิดเป็นการจับคู่ทางธุรกิจของเอกชนทั้ง 2 ประเทศที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

และทางเอกชนของประเทศฟินแลนด์เองก็ได้ให้ความสนใจประเทศไทยในเรื่องของอุตสาหกรรมการใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลไทยกำลังให้การสนับสนุน ระบบการจัดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมไปจนถึงพนักงานทดแทน และสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประเทศฟินแลนด์ให้ความสนใจในการเข้ามาร่วมมือ พร้อมทั้งมองหาผู้รวบรวมระบบที่มีทักษะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการนำเทคโนโลยีจากฟินแลนด์มาขับเคลื่อนประเทศไทย และการเข้ามาตั้งขยายการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย

คาดการณ์ว่าหลังจากร่วมมือกับฟินแลนด์ นวัตกรรมในประเทศไทยน่าจะมีปรับเปลี่ยนและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่น่าจับตามอง และหากนวัตกรรมในครั้งนี้ก้าวหน้าขึ้น เป็นที่น่าติดตามว่า NIA จะมีการพัฒนาและเข้าร่วมธุรกิจกับประเทศใดอีกบ้าง

แสดงความคิดเห็น