การเรียนภาษาในฟินแลนด์ด้วย “ฮิวแมนนอยด์”

หุ่นยนต์สอนภาษาให้เด็กเล็กในประเทศฟินแลนด์

ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid) เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีพื้นฐานมาจากร่างกายของมนุษย์ ปัจจุบันหุ่นยนต์เหล่านี้จะถูกผลิตและนำออกไปใช้งานในด้านต่างๆ แตกต่างกันออกไป และในตอนนี้ที่ประเทศฟินแลนด์ได้ผลิตฮิวแมนนอยด์ออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาทางภาษาสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งเด็กเล็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นช่วงที่การพัฒนาการต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นวัยที่พ่อแม่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจในสิ่งที่พวกเขาจะได้รับเข้าไป โดยที่สิ่งนั้นควรจะเป็นสิ่งที่สามารถอดทนกับการตอบคำถามซ้ำซากจากความขี้สงสัยของเด็กได้ ทำให้การใช้ฮิวแมนนอยด์ที่ประเทศฟินแลนด์จึงนับว่ามีความน่าสนใจอย่างมาก

ฮิวแมนนอยด์ ที่มีชื่อว่า “อิไลลัส” คุณครูหน้าใหม่ที่โรงเรียนประถมในฟินแลนด์มีความสูงเพียง 58 เซนติเมตร ที่มาทำหน้าที่สอนภาษาให้กับเด็กๆ สามารถคุยโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆทุกคนได้ อีกทั้งยังมีการตั้งโปรแกรมเพื่อให้เข้าใจภาษาฟินแลนด์ อังกฤษ และภาษาอื่นๆรวมกันถึง 23 ภาษา ซึ่งอิไลลัสสามารถปรับคำถามอัตโนมัติ สามารถจดจำระดับทักษะการใช้ภาษาเขียนของนักเรียน แล้วป้อนข้อมูลกลับมายังคุณครูที่เป็นมนุษย์ เพื่อตรวจสอบปัญหาของนักเรียนในแต่ละบุคคล และเมื่อพบว่ามีบางอย่างที่อาจจะกลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับการสอนก็สามารถส่งกลับมาที่คุณครูที่เป็นมนุษย์ได้เช่นกัน อีกทั้งอิไลลัสสามารถปรับพฤติกรรมของตัวเองไปในทางที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก นับว่าเป็นจุดแข็งในการสอนอย่างหนึ่งของอิไลลัสเลยก็ว่าได้ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่จะสามารถมีเทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ที่ตอบสนองเด็กเล็กให้พวกเขาได้เรียนรู้ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กอยู่ในพัฒนาการที่ถูกต้อง

และถึงแม้ว่าในปัจจุบันการทดลองต่างๆยังไม่มีผลการศึกษาที่ชี้ชัดและมากพอที่จะสรุปได้ว่าหุ่นยนต์อย่างฮิวแมนนอยด์ที่ผลิตออกมานั้นจะสามารถเข้ามาช่วยมนุษย์ในด้านการศึกษาได้เต็ม 100% หรือไม่ แต่จากการทดสอบนั้น แสดงให้เห็นผลว่าเด็กๆ สามารถตอบสนองกับหุ่นยนต์ได้ดีมาก อีกทั้งเมื่อเทียบกับมนุษย์แล้ว หุ่นยนต์มีข้อดีหลายอย่างที่มนุษย์หลายคนยังไม่สามารถทำได้ เช่น หุ่นยนต์มีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับเด็กๆได้ง่ายกว่า มีความสามารถในการพูดคุยและสอนได้หลายภาษา และที่เห็นได้ชัดคือหุ่นยนต์มีความอดทนมากกว่ามนุษย์ สามารถสอนและพูดทวนคำศัพท์ต่างๆ ซ้ำๆ ได้โดยที่ไม่รู้สึกเบื่อ

และนอกจากการทดลองนำหุ่นยนต์มาเป็นครูในห้องเรียนแล้ว ที่มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลท์ในสหรัฐอเมริกา ยังทดลองนำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มาใช้พัฒนาทักษะการเข้าสังคมและทักษะการสื่อสารให้เด็กเล็กที่มีอาการออทิสติกอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของเราทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของฮิวแมนนอยด์ เป็นรูปแบบที่ถูกหยิบมาใช้ในด้านต่างๆอย่างแพร่หลาย เพื่อลดกำลังคนในการทำงาน แถมยังได้ความแม่นยำในการทำงานอีกด้วย จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่าในอนาคตฮิวแมนนอยด์เหล่านี้จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ในด้านใดอีกบ้าง

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น