เสียภาษีอย่างไร ? สำหรับผู้ที่มีรายได้จากต่างประเทศ

ผู้ที่มีแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีอย่างไร

หน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของคนไทย คือ การเสียภาษี โดนที่ผู้มีรายได้จะต้องยื่นเรื่องเกี่ยวกับภาษี และชำระภาษีให้ครบถ้วน เพื่อให้ภาษีได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ซึ่งแน่นอนเป็นที่ทราบกันดีว่าหากเป็นคนผู้มีรายได้ในประเทศ จะต้องนำรายได้นั้นไปยื่นภาษี

แล้วสำหรับคนที่มีรายได้นอกเหนือจากรายได้ในประเทศล่ะ ? โดยรายได้เหล่านั้นจะเป็นรายได้ที่ได้มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรูปแบบใดก็ตาม มีความจำเป็นต้องนำรายได้ส่วนนั้นมาเสียภาษีหรือไม่ นั่นคงเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัย เพราะฉะนั้นจึงต้องมาเรียนรู้เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งความแตกต่างระหว่างเงินได้ในประเทศ และเงินได้จากต่างประเทศ รวมไปถึงอนุสัญญาที่จะช่วยให้ผู้ที่มีรายได้จากต่างประเทศจะสามารถลดภาระการจ่ายภาษีซ้ำซ้อนได้อีกด้วย

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจ ในเรื่องของความแตกต่างระหว่างแหล่งเงินได้ในประเทศ และแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ

แหล่งเงินได้ในประเทศ จะเป็นเงินที่เกิดจากการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้ขึ้นในประเทศไทย อาทิเช่น เงินค่าจ้าง เงินจากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินที่ได้จากการทำกิจการภายในประเทศ ค่าลิขสิทธิ์ รวมไปถึงเงินที่ได้จากกิจการในประเทศไทย แต่มีการทำงานที่ทำให้เกิดรายได้ในต่างประเทศ และการทำงานนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดรายได้ในประเทศไทย จึงถือว่าเป็นแหล่งเงินได้ในประเทศอยู่ เป็นต้น
ส่วนแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ จะเป็นการทำงานในที่เกิดรายได้ขึ้นในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่นายจ้างอยู่ที่ต่างประเทศ การทำงานในประเทศแล้วส่งงานให้กับนายจ้างที่อยู่ต่างประเทศ การไปประกอบกิจการในต่างประเทศแล้วส่งเงินเข้ามาในประเทศไทย หรือการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ รวมไปจนถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการส่งสินค้าในประเทศออกไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งการเสียภาษีสำหรับผู้ที่มีรายได้จากต่างประเทศนั้น จะต้องเป็นผู้ที่พักอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเวลา 180 วัน โดยจะอยู่อย่างต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ แต่มีระยะเวลารวมถึง 180 วัน ซึ่งจะยึดตามพาสปอร์ตของผู้ที่มีรายได้

และสำหรับผู้ที่มีแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ จะมีอนุสัญญา ภาษีซ้ำซ้อน เพื่อจะเป็นตัวช่วยในการป้องกันการเสียภาษีซ้ำๆ หรือเรียกได้ว่าหากคุณมีรายได้จากต่างประเทศที่เป็นประเทศคู่สัญญาฉบับนี้ จะช่วยลดภาระการจ่ายภาษีซ้ำซ้อนลง อีกทั้งยังช่วยลดการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีระหว่างประเทศ

การเสียภาษีเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญสำหรับทุกๆ คน เพราะเงินรายได้จากการเสียภาษีนั้นไม่ได้หายไปไหน แต่จะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศให้ดีกว่าเดิม เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่ทุกคนควรทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น