ระวังให้ดี! กลุ่มโรคอันตรายที่มาพร้อมกับหน้าฝน

โรคอันตรายที่มาพร้อมกับหน้าฝน

ในช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศมักจะแปรปรวน และมีฝนตกอย่างสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นควรมาศึกษาโรคต่างๆ ที่มักจะมาพร้อมกับหน้าฝน เพื่อเป็นการป้องกันโรคต่างๆ ที่มักจะมากับหน้าฝนทั้ง 5 โรค

1. กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร โรคต่างๆในกลุ่มนี้มักจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพที่จะก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ตามมาด้วยอาการท้องเสีย หรือมีไข้ร่วมด้วย เพราะฉะนั้นช่วงหน้าฝนจึงเป็นช่วงที่ควรระมัดระวังและใส่ใจการกินเป็นพิเศษ โดยโรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ เป็นต้น

2. กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง ที่พบบ่อยและเป็นที่รู้จักกันอย่างดี คือ โรคฉี่หนู มีอาการไข้สูง ปวดหัว มักปวดบริเวณกล้ามเนื้อน่องและโคนขาอย่างรุงแรง และมีอาการตาแดงร่วม ซึ่งร้อยละ 5-10 ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้มักจะมีอาการรุนแรง เป็นโรคที่มักจะมาพร้อมกับน้ำท่วม เพราะฉะนั้นเมื่อฝนตกจนมีน้ำท่วมขังควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษ

3. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ รวมไปถึงโรคที่มาพร้อมกับสัตว์ปีก อย่างไข้หวัดนก โดยเชื้ออาจจะมีการผสมกันข้ามสายพันธุ์กับเชื้อไข้หวัดใหญ่ในคนที่อยู่ในช่วงระบาดในฤดูฝนได้

4. กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุง ที่สำคัญ 3 โรค คือโรคไข้เลือดออก โรคสมองอักเสบเจอี โรคมาลาเรีย ซึ่งโรคเหล่านี้มีพาหะที่มาจากยุงทั้งสิ้น โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่มักจะก่อให้เกิดบ่อน้ำขัง หรือแหล่งน้ำขังที่เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ของยุงได้

5. โรคเยื่อบุตาอักเสบ หรือโรคตาแดง เกิดจากการเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา เพราะฉะนั้นหากต้องเดินไปในบริเวณที่มีน้ำตามพื้นที่สกปรก ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยวิธีการเบื้องต้นหากรู้ตัวว่ามีน้ำสกปรกเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที จะเป็นวิธีเบื้องต้นที่จะช่วยป้องโรคเยื่อบุตาอักเสบได้

การป้องกันโรคที่ดีที่สุดไม่ว่าจะในฤดูกาลไหน เราควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หากมีอากาศเย็นลงควรใส่เสื้อผ้าที่จะช่วยรักษาร่างกายให้อบอุ่น และคอยดูแลตัวเองให้ดี ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ เท่านี้ก็เป็นการป้องกันโรคอีกทางหนึ่งเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น