การเสียภาษีของธุรกิจขายของออนไลน์

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายของออนไลน์

ในยุคที่ e-commerce ขยายตัวขยายตัวไปทุกพื้นที่ ธุรกิจร้านขายของออนไลน์หน้าใหม่เกิดขึ้นตามมามากมายเพราะเทคโนโลโยที่ถูกพัฒนาให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ร้านค้าออนไลน์เหล่านี้เลยได้รับความนิยมอย่างมากเพราะสะดวกสบายสามารถจับจ่ายได้แม้ตัวผู้ซื้อเองเพียงแค่นอนอยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหน หลายคนเลยสนใจที่จะทำธุรกิจขายของออนไลน์บ้างในยุคนี้ แต่หลายคนคงมีคำถามว่าที่ร้านขายของออนไลน์ขายดีขนาดนั้น พวกเขาเสียภาษีกันบ้างไหม เราเลยมีข้อมูลที่จะมาให้คำตอบสำหรับคนที่สงสัยในเรื่องภาษีกับการขายของออนไลน์มาให้ทราบกัน

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับร้านขายของออนไลน์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ภาษีเงินได้ โดยถ้าหากเราเป็นคนธรรมดาก็ต้องเสียภาษีประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยจะคำนวนค่าภาษีจาก “เงินได้สุทธิ” แต่ถ้าจดทะเบียนเป็นนามนิติบุคคลหรือบริษัท ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งจะคำนวนจาก “กำไรสุทธิ” แทน

โดยภาษีเงินได้ของการขายของออนไลน์สามารถคำนวณได้แบบขั้นบันไดได้ คือ

  • รายได้ตั้งแต่ 0 – 150,000 บาท ได้สิทธิยกเว้นทางภาษี
  • รายได้ตั้งแต่ 150,001 – 300,000 บาท เสียภาษี 5%
  • รายได้ตั้งแต่ 300,001 – 500,000 บาท เสียภาษี 10%
  • รายได้ตั้งแต่ 500,001 – 750,000 บาท เสียภาษี 15%
  • รายได้ตั้งแต่ 750,001 – 1,000,000 บาท เสียภาษี 20%
  • รายได้ตั้งแต่ 1,000,001 – 2,000,000 บาท เสียภาษี 25%
  • รายได้ตั้งแต่ 2,000,001 – 5,000,000 บาท เสียภาษี 30%
  • รายได้ตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป เสียภาษี 35%

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าร้านขายของออนไลน์ที่มีรายได้ 150,000 บาทต่อเดือน จะมีส่วนของภาษีที่เพิ่มเข้ามาคือภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่จะเรียกเก็บจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเรา

สูตรคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าและบริการ คือ
ราคาสินค้า + จำนวนเงิน VAT 7% = จำนวนเงินสุทธิ เช่น

สินค้าราคา 100 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% 7 บาท
จำนวนเงินสุทธิ 107 บาท
กรณีผู้ประกอบการเรียกเก็บ VAT ถือเป็นภาษีขายนำไปลงรายงานภาษีขายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร
กรณีผู้ซื้อถูกเรียกเก็บ VAT ถือเป็นภาษีซื้อนำไปลงรายงานภาษีซื้อเพื่อขอคืนหรือเครดิต (หัก) จากภาษีขาย ตามเงื่อนไขกฏหมายเรื่องภาษีซื้อต้องห้าม

นี้คือส่วนหนึ่งของของขั้นตอนการคำนวณภาษีเท่านั้น ยังมีวิธีลดหย่อนภาษีที่จะมาเป็นตัวช่วยเราได้อีกหลายวิธีแล้วแต่ธุรกิจที่เราทำ แต่ถ้าไม่ยอมเสียภาษีก็ถือว่าผิดกฎหมายและมีบทลงโทษที่หนักหนาพอสมควร พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ลองคำนวณเงินกำไรที่ขายของได้ดูว่าเราอยู่ในส่วนที่ต้องจ่ายภาษีหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็สามารถเข้าไปปรึกษาและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากรโดยตรงที่ http://www.rd.go.th ดีกว่าที่เราจะเสี่ยงกลายเป็นผู้หลบหนีภาษีแล้วโดนรับโทษตามมาภายหลัง

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น