เตรียมเฮ กับการขยายมาตรการลดหย่อนภาษีของโฮมสเตย์ขนาดเล็ก

ใบเสร็จที่พักโฮมสเตย์ สามารถนำลดหย่อนภาษีได้ภายในสิ้นปีนี้

จากมาตรการลดหย่อนภาษีในการท่องเที่ยวเมืองรองทั้ง 55 จังหวัด คงทำให้หลายคนมีความคิดที่จะเตรียมจัดกระเป๋าและเตรียมหาที่พักผ่อนในวันหยุดนี้ จึงเป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ที่ชื่นชอบการพักแบบแนบชิดกับธรรมชาติ ในสถานที่ที่ไม่ใช่โรงแรม เพราะในตอนนี้สถานที่พักผ่อนแบบโฮมสเตย์สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองทั้ง 55 จังหวัด โดยเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการกำหนดให้สามารถนำค่าที่พักโรงแรม และโฮมสเตย์ที่ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงจะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ได้ขยายไปถึงสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม และอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งสถานที่พักเหล่านี้อาจจะเป็นห้องพักขนาดเล็กของชาวบ้านทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงใช้ใบเสร็จทั่วไปก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ สำหรับเหตุผลที่ทำให้ทางคณะรัฐมนตรีตัดสินใจขยายข้อกำหนดเพิ่มเติม เพราะต้องการจะสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน เป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้มีรายได้เสริม โดยการลดหย่อนภาษีสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีตามมาตรการของรัฐได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2561

การปรับปรุงมาตรการณ์ในครั้งนี้จะทำให้ผู้ที่มีโฮมสเตย์จำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้จดแจ้งการทำธุรกิจ หากต้องการเข้าร่วมมาตรการจำแป็นต้องจดแจ้งข้อมูลกับกระทรงมหาดไทยก่อน ซึ่งเมื่อเข้าร่วมมาตรการจะได้รับประโยชน์จากการขยายมาตรการในครั้งนี้มากยิ่งขึ้น และคาดการณ์ว่าการขยายมาตรการในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนเลือกเดินทางไปเที่ยวเมืองรองมากขึ้น และเจ้าของที่พักเองจะได้ประโยชน์ทั้งในการสร้างฐานข้อมูลที่พัก รวมถึงจะช่วยดึงกิจการที่อยู่นอกระบบเข้ามาในระบบมากขึ้น

จากมาตรการข้างต้นนี้คาดการณ์ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่พัก หรือโฮมสเตย์จะได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากคนที่เข้ามาท่องเที่ยว หรือใครที่กำลังสนใจจะจัดทำธุรกิจที่เกี่ยวกับที่พัก จะสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ได้ เพราะจะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนที่หลายคนให้ความสนใจเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น