Cyberport พร้อมเปิดโอกาสทำ Startup สำหรับคนไทย

โอกาสในการเริ่มทำ Startup ผ่านโครงการ Cyberport

ธุรกิจ Startup เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นธุรกิจที่ลงทุนด้วยไอเดีย และหลังจากนั้นจะเป็นการมองหาช่องทาง หรือการนำไอเดียไปเสนอให้กับแหล่งเงินทุน เพื่อทำให้ธุรกิจที่คิดนั้นเกิดขึ้นจริง แต่ปัญหาในการทำธุรกิจ Startup คือ ในบางครั้งไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนไม่ได้ หรือไม่มีแหล่งเงินทุนไหนสนใจที่จะลงทุนกับธุรกิจ Startup ของเรา

และหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น คือไม่มีแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจ ควรจะทำอย่างไร ? ในวันนี้จึงได้นำโครงการดีๆ จากฮ่องกง เป็นโครงการที่สนับสนุนธุรกิจ Startup โดยมีชื่อโครงการว่า “Cyberport Incubation Programme”

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงการทำงานของสิ่งต่างๆ ซึ่งเปลี่ยนจากในอดีตไปอย่างสิ้นเชิง จึงทำให้เกิดโอกาสของสิ่งใหม่ๆ มากมาย รวมถึงโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย โดยการเติบโตของธุรกิจไม่ได้อยู่แค่จำนวนเงินทุนแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เจ้าของธุรกิจที่มีแนวความคิดโดดเด่น ประกอบกับมีความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี จะสามารถสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้ นี่จึงเป็นที่มาของธุรกิจ Startup ที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ และกำลังส่งเสริมอยู่ในขณะนี้รวมถึงฮ่องกงที่มีจำนวนผู้ประกอบการ Startup มากกว่า 2,000 ราย มีการจ้างงานเกิดขึ้นในภาค Startup มากกว่า 5,000 คน และมีมูลค่าทางการค้าโดยรวมอยู่ที่ 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ฮ่องกงเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตด้าน Startup สูงที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก

เพราะเหตุนี้ รัฐบาลท้องถิ่นของฮ่องกงจึงจัดตั้งหน่วยงาน Cyberport เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกง, Bank of China, OCBC Bank, Alibaba Entrepreneurs Fund และ Microsoft เป็นต้น โดย Cyberport จะดึงจุดแข็งของหน่วยงานพันธมิตร เช่น ความพร้อมในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ และด้านเงินทุน มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

ปัจจุบัน Cyberport ได้เริ่มทำโครงการ “Cyberport Incubation Programme” โดยเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทย สามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อบ่มเพาะธุรกิจ Startup เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ โดยผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุดถึง 330,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 1.34 ล้านบาท เพื่อใช้เริ่มต้นธุรกิจ โดยจำนวนเงินที่ได้ดังกล่าวสามารถนำไปชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเริ่มต้นธุรกิจ ตลอดช่วงเวลาของโครงการ ซึ่งมีระยะเวลายาวถึง 2 ปี อีกทั้งผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการยังได้รับความช่วยเหลือในในด้านต่างๆ รวมไปถึงสิทธิการใช้โดเมนเนมสกุล “.hk” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลาของโครงการ

โครงการ Cyberport จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทยที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี และมีแนวคิดในการเริ่มทำธุรกิจ Startup แต่ยังขาดแหล่งเงินทุนและความช่วยเหลือในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ แต่โครงการมีข้อจำกัดอยู่ที่การกำหนดให้สมัครต้องจดทะเบียนบริษัทในฮ่องกงเท่านั้น และต้องมีการดำเนินงานในด้านใดด้านหนึ่งในฮ่องกงด้วย

จากที่ผ่านมา Cyberport ให้ความช่วยเหลือในการทำธุรกิจ Startup มาแล้วมากกว่า 1,000 โครงการ ประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) การขนส่ง (Logistics) โปรแกรมรับส่งข้อความ (Chatting Messenger) โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Security) อาหาร การศึกษา การแพทย์ เป็นต้น ซึ่งมีหลายธุรกิจที่ได้รับความสนใจและได้รับการยอมรับ

Startup ของไทยที่มีแนวคิดที่น่าสนใจในด้านธุรกิจแต่ยังขาดการสนับสนุน หรือยังไม่มีแหล่งเงินทุนสามารถสมัครโครงการ Cyberport เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับธุรกิจของตนเอง โดยโครงการจะเปิดให้สมัครเข้าร่วมโครงการ 3 รอบใน 1 ปี คือ รอบเดือนมิถุนายน รอบเดือนตุลาคม และรอบเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ มีข้อกำหนดในการสมัครเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้นคือ ต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งสามารถให้บริการสังคมในด้านต่างๆ ได้ และเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องมีแผนการตลาดที่ชัดเจนภายใน 12 ถึง 18 เดือน นับตั้งแต่เริ่มโครงการ

เมื่อเห็นแบบนี้แล้วใครที่กำลังมีไอเดียดีๆ ในการเริ่มทำธุรกิจ Startup แต่ยังไม่มีแหล่งเงินทุก ก็ลองเก็บโครงการของ Cyberport เป็นอีก 1 ตัวเลือกในการเริ่มธุรกิจ Startup ของคุณ

แสดงความคิดเห็น