ธุรกิจต้องรู้ ประโยชน์ของการทำบัญชี

การทำบัญชี จึงนับว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกธุรกิจควรทำ เ […]

การทำบัญชี จึงนับว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกธุรกิจควรทำ เพื่อเป็นการตรวจสอบรายรับ รายจ่าย กำไร ขาดทุน รวมไปถึงสามารถช่วยให้คุณสามารถคำนวณเงินได้ทั้งหมด เพื่อหาภาษีได้ง่ายขึ้นเช่นกัน ฉะนั้น มาดูประโยชน์ของการทำบัญชีให้กับธุรกิจของคุณ ทั้ง 6 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. บัญชีจะช่วยวัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ การทำบัญชีจะช่วยทำให้เราทราบถึงการดำเนินธุรกิจแบบภาพรวมทั้งหมด สามารถทราบได้ถึงฐานะการเงิน ความมั่นคง ที่สำคัญคือจะทำให้เห็นรายรับ รายจ่าย การลงทุน กำไร และขาดทุน ทั้งหมดที่จะสะท้อนในการทำธุรกิจ ยิ่งเห็นผลกำไรที่มากเท่าไหร่ จะเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นได้ว่าธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น

2. บัญชีจะช่วยในการวางแผนและตัดสินใจในการทำธุรกิจ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการทำบัญชีจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยวางแผนและตัดสินใจ เนื่องจากข้อมูลบัญชีจะสามารถนำมาประเมินข้อมูล ช่วยวิเคราะห์เหตุการณ์ทั้งอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต โดยผลจากการวิเคราะห์จะช่วยทำให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เห็นทิศทางในการทำธุรกิจ ดังนั้นการทำบัญชีให้ชัดเจน และถูกต้อง จะเป็นส่วนช่วยสำคัญในการนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และวางแผน

3. บัญชีเป็นส่วนช่วยควบคุมการจ่าย และวางแผนกำไร จากการทำบัญชีที่ครบถ้วน ถูกต้องจะทำให้รู้ต้นทุน กับรายจ่ายที่เกิดขึ้น เป็นส่วนช่วยให้กำหนดราคาสินค้าและบริการของธุรกิจได้ ควบคุมต้นทุนการผลิตต่างๆให้เป็นไปตามที่กำหนด อีกทั้งยังช่วยตรวจสอบการเบิกจ่าย จึงช่วยลดปัญหาการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน

4. บัญชีเป็นส่วนช่วยในการหาแหล่งเงินทุน หลายคนคงจะคาดไม่ถึงว่าการทำบัญชีจะช่วยให้ติดต่อทางธุรกิจต่างๆ แล้วใช้บัญชีนี้เป็นหลักฐานสร้างความน่าเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินต่างๆได้

5. บัญชีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนเรื่องของภาษี การทำบัญชีจะทำให้ทราบกำไรขาดทุนที่แน่ชัด ทำให้ช่วยวางแผนเกี่ยวกับภาษีได้

6. บัญชีสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กับธุรกิจ นั่นหมายถึงการทำบัญชีที่รอบคอบจะช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากข้อมูลทางการเงินต่างๆที่ได้จัดทำเป็นบัญชี จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริตยากขึ้น เนื่องจากมีหลักฐานที่สามารถยืนยันเป็นหลักฐานได้ นอกจากนี้การทำบัญชีทำให้วิเคราะห์สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ทำให้เจอจุดอ่อน หรือจุดบกพร่องของธุรกิจ ทำให้เป็นสัญญาณที่ช่วยให้สามารถวางแผน ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้

ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากประโยชน์ทั้ง 6 ข้อของการทำบัญชี เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ธุรกิจต่างๆควรมีจัดทำบัญชีของธุรกิจขึ้นมา และไม่เพียงแค่สำหรับธุรกิจเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือผู่ที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ก็สามารถสร้างบัญชีขึ้นมาได้เช่นกัน เพียงปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง หรือธุรกิจของตนเอง

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 13333

แสดงความคิดเห็น