รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม กับภาษีนำเข้าและส่งออก

ภาษีนำเข้า-ส่งออก ศึกษาเอาไว้อุ่นใจกว่า

ภาษีนำเข้า – ส่งออก นับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะในการนำเข้า หรือส่งออก จำเป็นจะต้องมีการเสียภาษีให้ถูกต้อง หากพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่จ่าย ย่อมกลายเป็นปัญหาที่จะตามมาในภายหลังนอกจากบทลงโทษเป็นจำนวนเงินแล้ว ไม่แน่ว่าอาจจะเจอบทลงโทษสำหรับยึดสิ่งของไปเลยก็ได้

ภาษีนำเข้า ภาษีประเภทนี้เกิดจากหลังจากที่คุณไปท่องเที่ยวจากต่างประเทศกลับมา พร้อมทั้งหิ้วสินค้าหรือของใช้ต่างๆกลับเข้ามาในประเทศไทย โดยที่หากสิ่งของเหล่านั้นมีมูลค่าสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียภาษี ซึ่งภาษีเหล่านี้โดนจัดให้เป็น ภาษีนำเข้า และเมื่อคุณกลับเข้ามาในประเทศ จะต้องเจอ 2 ช่องทาง คือ

1. ช่องตรวจสีเขียว ผู้โดยสารสามารถผ่านเขาช่องนี้ได้ ในกรณีที่ไม่มีสินค้าที่จะต้องเสียภาษี หรือไม่มีของต้องห้ามที่ห้ามนำเข้า

2. ช่องตรวจสีแดง หากมีสิ่งของที่จำต้องเสียภาษี หรือมีของต้องห้ามติดตัวมา หรือแม้แต่บางคนที่ไม่มั่นใจว่าสิ่งของที่นำกลับเข้ามานั้นจะต้องเสียภาษีหรือไม่ สามารถเดินเข้าช่องตรวจสีแดงนี้ เพื่อให้ตรวจและแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้

* จากการผ่านช่องตรวจหากพบสิ่งของต้องห้าม หรือมีการจับได้ทีหลังว่าพยายามหลบเลี่ยงการจ่ายภาษี จะต้องเสียค่าปรับ หรือถูกยึดของนั้นๆไป

แล้วจะสามารถแยกได้อย่างไรว่าของแบบใดไม่จำเป็นต้องเสียภาษี และแบบใดจะต้องเสียภาษี โดยของที่ไม่ต้องเสียภาษีนั้นจะเป็นของใช้ส่วนตัวรวมมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท ของที่ใช้ในวิชาชีพไม่เกิน 20,000 บาท ของใช้ในบ้านเรือนที่ติดมาเนื่องจากย้ายภูมิลำเนาไม่เกิน 50,000 บาท บุหรี่ไม่เกิน 200 มวล หรือยาสูบไม่เกิน 250 กรัม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ลิตร ในส่วนของสิ่งของที่จะต้องเสียภาษีนั้น ได้แก่ ของลอกเลียนแบบละเมิดสิทธิทางปัญญา ของที่ติดตัวมีมูลค่าเกิน 80,000 บาท และกระเป๋าแบรนด์เนมที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท

อีกทั้งยังมีข้องที่กฎหมายจะต้องควบคุมก่อนนำเข้าและส่งออกนอกประเทศ โดยที่จะต้องได้รับเป็นหนังสืออนุญาติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สิ่งของเหล่านั้น ได้แก่ พระพุทธรูป โบราณวัตถุ อาวุธต่างๆ สัตว์ที่มีชีวิต และซากสัตว์ อาหารและยา ชิ้นส่วนยานพาหนะ บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม

ภาษีส่งออก คือภาษีที่ทางกรมศุลกากรกำหนดให้สินค้าที่ส่งออก ได้แก่ ข้าว เศษโลหะ หนังโคและหนังกระบือ ไม้แปรรูปทุกชนิด เส้นไหมดิบที่ไม่ได้ตีเกลี่ยว เส้นด้ายที่ทำด้วยไหม ปลาป่นหรือปลาอบแห้งที่ยังไม่ได้ป่น ของที่ส่งออกจากพื้นที่ที่พัฒนาร่วมตามกฎหมาย และ ของที่ยังไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในประเภทอื่นใดในพิกัดอัตราของภาษีอากรขาออก
เรื่องของภาษีนำเข้า และส่งออก เป็นเรื่องที่ทุกคนควรมีความรู้ในเบื้องต้นเอาไว้ เพื่อความสบายใจในเวลาที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ แล้วมีการซื้อสินของกลับมาที่ประเทศไทย จะได้สามารถซื้อมาได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องโดนภาษีในราคาที่แพง หรือเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญการซื้อสินค้าที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ลักลอบนำสิ่งของเข้ามา หรือหลีกเลี่ยงภาษี ก็เป็นอีกเรื่องที่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น