ลิสต์รายชื่อสิทธิในการลดหย่อนภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ปี 2561

รายชื่อสิทธิลดหย่อนภาษีแต่ละประเภท

รวบรวมรายชื่อสิทธิลดหย่อนภาษีแต่ละประเภทของปี 2561 ที่เราสามารถใช้สิทธิได้ถ้าอยู่ในเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ลองมาดูกันว่าสิทธิแต่ละประเภทลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่กันบ้าง

1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท
3. ค่าลดหย่อนบัตร 30,000 บาทต่อคน
4. ค่าคลอดบุตร ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ลดหย่อนได้ไม่เกิน 60,000 บาท
5. ค่าลดหย่อนพ่อแม่ 30,000 บาทต่อคน
6. ค่าลดหย่อยบุคคลพิการหรือทุพพลภาพ 60,000 บาทต่อคน
7. ดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย ตามที่จ่ายตริงแต่ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท
8. ค่าธรรมเนียมที่ชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ 1 เท่าจากที่จ่ายจริง
9. ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเมืองรอง ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
10. เงินลงทุนในธุรกิจ Startup 100,000 บาท
11. เบี้ยเงินฝากประกันชีวิต ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
12. เบี้ยประกันสุขภาพ ตามที่จ่ายจริงแต่แล้วไม่เกิน 100,000 บาท
13. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
14. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย และไม่เกิน 200,000 บาท
15. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย และไม่เกิน 500,000 บาท
16. กองทุนรวม RMF ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย และไม่เกิน 500,000 บาท
17. กองทุนรวม LTF ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย และไม่เกิน 500,000 บาท
18. เงินประกันสังคม ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 9,000 บาท
19. เงินบริจาคเพื่อการศึกษา ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่าจากที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย
20. เงินบริจาคทั่วไป ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษี

ทั้งหมดนี้คือลิสต์รายชื่อในการลดหย่อนภาษีแต่ละประเภท ที่ทางรัฐให้สิทธิในการลดหย่อนได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสิทธิการลดหย่อนจะขึ้นอยู่กับสถานภาพและภาระของผู้เสียภาษีแต่ละราย ถ้าใครไม่แน่ใจว่าเราสามารถรับสิทธิการลดหย่อนภาษีนี้ได้หรือไหม หรือไม่แน่ใจว่าผ่านกฎเกณฑ์การลดหย่อนประเภทนี้หรือไม่ เราสามารถศึกษาข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น