ธุรกิจ SME กับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม SME ควรจดทะเบียนหรือไม่

การประกอบธุรกิจ SME นั้นต้องมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว แต่ภาษีประเภท “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” ผู้ประกอบการหลายคนสงใสว่าคืออะไรแล้ว ธุรกิจเราต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ เราเลยมีข้อมูลของภาษีประเภทนี้มาให้ศึกษากันก่อน

โดยก่อนอื่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภค เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ซึ่งจะเก็บในอัตรา 7% ของราคาสินค้าหรือบริการ โดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการจะเป็นคนเก็บไว้ เพื่อนำมาส่งให้สรรพากร แล้วธุรกิจของเราควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ถ้ามีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี ตามกฎหมายควรต้องจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ถ้าไม่ถึง 1.8 ล้านบาท/ปี ก็ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

โดยข้อดีของการที่ธุรกิจ SME จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่

1. สามารถขอคืนภาษีได้
ถ้าการซื้อวัตถุดิบในการผลิต หรือสินค้ามากๆ ในการประกอบธุรกิจ มีค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน คุณเองก็ควรจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเรียกเก็บจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเราเช่นกัน โดยสิ่งนี้จะช่วยลดภาษีในต้นทุนการผลิตไปได้เหมือนกัน เพราะถ้าคุณไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคุณจะไม่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ขายวัตถุดิบเรียกเก็บจากคุณได้

2. สร้างเครดิตให้กับธุรกิจ
เพราะการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นต้องได้รับการตรวจสอบจากกรมสรรพากรก่อน ว่าธุรกิจของคุณมีตัวตนและดำเนินธุรกิจอยู่จริงๆ ซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้ธุรกิจของคุณมีเครดิตและความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

3. มีใบกำกับภาษีในการขาย
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการบางรายอาจจะต้องการซื้อสินค้าที่มีใบกำกับภาษีแนบมาด้วย ยิ่งลูกค้ารายใหญ่ๆ เขาจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว เขาเลยคาดหวังทำการค้ากับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT มากกว่า เพราะลูกค้าเองก็ต้องการนำ VAT ไปลดภาระทางภาษีของธุรกิจตัวเองเหมือนกัน

สรุปว่าธุรกิจ SME ของเราควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ถ้าหากมีรายได้เกิน 1.8 ล้าน/บาท ก็ควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ถ้ารายได้ไม่ถึงก็ไม่ต้องจด และยังมีบางธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ผลผลิตทางการเกษตร ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ บริการขนส่ง บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และยังมีประเภทธุรกิจอื่นๆอีกที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถสอบถามเพิ่มได้หรือหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th/

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น