เพิ่มโควตาข้าวอินทรีย์ – ข้าว GAP ส่งออกยุโรป

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เพิ่มโควตาข้าวไทยส่งออกต่างประเทศหวังเพิ่มรายได้ให้ชาวนา

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวานนี้ (3 ก.ย.) มีมติเห็นชอบให้ขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป หรือ อียู สำหรับผู้ประกอบการข้าวที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวที่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices) หรือ GAP ครบวงจร

จากเดิมผู้ส่งออกได้รับโควตาการส่งออกข้าวประเภทนี้ไปยังอียู 10% ของข้าวที่ส่งออกไปยังอียูทั้งหมด หรือปีละ 2,000 ตัน เพิ่มเป็นปีละ 5,000 ตัน หรือเพิ่มเป็น 25% เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเพิ่มขึ้นของความต้องการของข้าวอินทรีย์และข้าว GAP โดยจากการประมาณการคาดว่าในปี 2564 ความต้องการข้าวอินทรีย์จะเพิ่มขึ้นเป็น 280,000 ตัน จาก 60,000 ตันในปี 2560

ด้านนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า นายกรัฐมนตรี ได้สั่งหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงเกษตรฯ, มหาดไทย, กระทรวงพาณิชย์, ธ.ก.ส., กรมอุตุนิยมฯ, สมาคมโรงสีข้าว และสมาคมผู้ส่งออกข้าว ร่วมจัดทำ Big Data ข้าวเพื่อประเมินตลาด ประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อให้การพยากรณ์การผลิตข้าวในแต่ละปีมีความแม่นยำมากขึ้น เพื่อให้รัฐบาลส่งสัญญาณการปลูกข้าวในปริมาณที่พอเหมาะสมกับความต้องการของตลาด

รวมถึงให้สำรวจว่า มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยจากเหตุฉุกเฉิน หรือภัยจากการใช้พื้นที่รองรับน้ำ เพื่อเตรียมการรองรับ และสั่งหลายหน่วยงานสร้างความเข้าใจและหาแนวทางช่วยเหลือกับผู้ประสบปัญหาอุทกภัย หรือผู้เสียสละใช้พื้นที่เป็นแก้มลิงรองรับน้ำ โดยเฉพาะลุ่มน้ำในภาคกลางที่ต้องรองรับน้ำจำนวนมาก

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานที่ประชุม นบข. ว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เกษตรกรปลูกข้าว 48 ล้านไร่ จากเป้าหมายทั้งหมด 58 ล้านไร่ ยังเหลือเกษตรกรอีกประมาณ 6-7 แสนคน กำลังปลูกข้าวในช่วงนี้ คาดว่าปริมาณปลูกจะใกล้เคียงเป้าหมาย 58 ล้านไร่ หรือ 25 ล้านตันข้าวเปลือก สำหรับการปลูกข้าวนาปี

แสดงความคิดเห็น