เสริมศักยภาพลูกค้าด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ภาพบรรยากาศ Workshop ‘เพื่อนคู่คิด ธุรกิจ SME’ต่อเนื่อง

ธนาคารกรุงเทพ โดย สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรม Workshop การจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อเรื่อง ‘ทำได้ ขายได้ โตได้’ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2561 มีลูกค้าให้ความสนใจเข้ารับคำแนะนำและร่วมงานวิจัยกว่า 40 คน กว่า 30 บริษัท

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมเผยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม Workshop การจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ว่า ธนาคารมีเจตนารมย์ต้องการเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ให้ลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยสนับสนุนให้ลูกค้าของธนาคารนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมด้านนวัตกรรมอาหารมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน ทำให้ผู้ประกอบการต้องแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด นอกจากนี้ธนาคารยังพยายามทำหน้าที่เชื่อมโยงหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาแนะนำและพัฒนาผู้ประกอบการ ในทุกด้าน

กิจกรรม Workshop ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (EAST) เและทีมงานวิจัย มาให้ความรู้และคำแนะนำอย่างละเอียดและใกล้ชิด ทั้งด้านการสร้างให้เกิดกระบวนการทางความคิด แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย การให้ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้โดดเด่น ถูกใจ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงยกตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำงานวิจัยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหาร ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-FIH) ซึ่งนอกจากจะเป็น One-Stop Service ด้านอาหารของประเทศแล้ว ศูนย์นี้ยังมีเครื่องมือที่ทันสมัย และพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้ามาใช้บริการเพื่อพัฒนางานวิจัยของตนเอง พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของตนเองมารับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีในอาหารเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจอีกด้วย

คุณภัททดา สามัคคี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด ตัวแทนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในรุ่นที่ 1 ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และข้อคิดให้เพื่อนๆ รุ่นที่ 2 รับฟังว่า “จากการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop รุ่นที่ 1 ที่ธนาคารจัดขึ้น ทำให้ได้รู้จัก ผศ.ดร. บัณฑิต ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการแปรรูปอาหาร และโดยที่บริษัทส่งออกผักและผลไม้สดมายาวนาน จึงมีแนวคิดที่อยากจะใช้งานวิจัยมาเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบที่มีอยู่ จึงทำการวิจัยร่วมกับอาจารย์ เริ่มจากการคิดวิเคราะห์โจทย์ ศึกษาตลาดผู้บริโภค กลั่นกรองโจทย์ การทดลองและผลิต จนได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ภายใต้เบรนด์ ‘Living Fresh’ ซึ่งเป็นเจลผลไม้จากเนื้อว่านหางจระเข้ โดยจะเริ่มวางจำหน่ายเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพทั้งในและต่างประเทศในช่วงประมาณปลายปีนี้”

กิจกรรม Workshop ในครั้งนี้นอกจากลูกค้าธนาคารที่เข้าร่วมจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังเป็นโอกาสสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการอีกด้วย รวมทั้งลูกค้าผู้ประกอบการหลายรายสนใจใช้บริการศูนย์ฯ ดังกล่าว และเริ่มพัฒนาโจทย์สำหรับงานวิจัยต่อไป

คุณสมบัติ นาถพิริยรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนไซ เอฟ แอนด์ บี จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ำชาเขียว แบรนด์ เทนไซ กล่าวว่า “ ขอขอบคุณธนาคารที่ให้กาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพราะนอกจากจะได้ไอเดียในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งวิธีการยืดอายุสินค้า ที่สำคัญคือได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่สามารถช่วยเหลือกันในอนาคต ผมอยากให้ธนาคารจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป เพื่อให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้เข้าร่วม จะได้มีไอเดียและพัฒนาตนเอง สามารถส่งออกได้มากขึ้น”

คุณอำไพ ศิริรักนาวี ผู้จัดการสวนร่มเกล้า ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร อาทิเช่น แยมผลไม้ น้ำแมคคาเดเมีย กล่าวว่า “ขอขอบคุณโครงการดีๆ จากธนาคารกรุงเทพเป็นอย่างยิ่งค่ะ รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้เห็นรูปแบบการผลิตและการแปรรูปด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ได้พบผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แลกเปลี่ยนความคิด และได้คู่ค้าทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ขอบพระคุณคณาจารย์ผู้อบรม ธนาคารและผู้เกี่ยวข้องในครั้งนี้ สำหรับความรู้และคำปรึกษา รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ได้มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงช่องทางการตลาด เรียกว่าครอบคลุมธุรกิจแบบครบวงจรเลยค่ะ”

แสดงความคิดเห็น