กรมพัฒนาธุรกิจเปิดแอพ e-Accounting หนุน SMEs ทำบัญชีงบการเงินง่ายขึ้น

ทำบัญชีงบการเงินง่ายขึ้น ด้วย e-Accounting

กรมพัฒนาธุรกิจเปิดแอพ e-Accounting หนุนเอสเอ็มอีทำบัญชีและงบการเงินง่ายขึ้น
นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด มหาชน (ไอเน็ต) และ บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด มหาชน เปิดตัวและเริ่มเปิดให้ใช้บริการโปรแกรมทำบัญชีอิเล็กทรอกนิกส์สำหรับเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ e-Accounting for SMEs

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพได้ฟรี ใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ ใช้งานง่ายๆทั้งออฟไลน์-ออนไลน์ ทำให้เอสเอ็มอีสะดวกขึ้น ยังสามารถอัพโหลดข้อมูลไว้และใช้งานผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (ระบบคลาวด์) ระบบนี้มีจุดเด่นคือเป็นไปตามมาตรฐานการทำบัญชี ลิ้งค์ข้อมูลส่งเป็นงบการเงินได้ เบื้องต้นสามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น e-Accounting ผ่านทางเว็บไซต์ของทั้ง 5 หน่วยงานพันธมิตรดังกล่าวได้ และในอนาคตกำลังจะขยายช่องทางการดาวน์โหลดให้เอสเอ็มอีเข้าถึงได้มากขึ้น

ทั้งนี้ เอสเอ็มอีสามารถใช้ e-Accounting ทำงานได้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการค้าจนถึงการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน ช่วยพัฒนาศักยภาพของเอสเอ็มอี ให้สามารถประเมินสถานะทางการเงินเพื่อวางแผนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เสริมสร้างความเข้มแข็งของเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบรองรับเทคโนโลยีทั้งปัจจุบันและในอนาคต เชื่อมโยงกับระบบการส่งงบการเงินทางอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร และระบบอี-เพย์เมนท์ของธนาคาร ภายใต้โครงการแผนแม่บทอี-เพย์เมนท์แห่งชาติ ที่จะเป็นการผลักดันและเตรียมความพร้อมธุรกิจเอสเอ็มอีให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.smartsme.co.th

แสดงความคิดเห็น