3 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่จะช่วยให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น

จัดการบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

3 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น

การจัดการระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจง่ายขึ้น ทำให้มองเห็นจุดแข็งที่สร้างกำไรและจุดบอดที่ทำให้ขาดทุน ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น ปัจจุบัน ระบบจัดการบัญชีมีบริการให้เลือกหลากหลาย โปรแกรมบัญชีออนไลน์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการความสะดวก คล่องตัว และรวดเร็วในการจัดการ บทความนี้จึงเลือก 3 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่่น่าลองใช้ ดังนี้

1. Flowaccount โปรแกรมที่ได้รับความไว้วางใจและเลือกใช้จากหลายธุรกิจ เช่น Wongnai, UDRINK IDRIVE โดยช่วยบริหารงานเอกสาร บันทึกค่าใช้จ่ายด้วยภาพถ่าย รายงานผลกำไรและขาดทุน และระบบสต๊อกสินค้า สมัครทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

2. PEAKengine โปรแกรมที่จะช่วยให้ธุรกิจคุณง่ายขึ้น ด้วยการใช้งานที่ง่าย ลดระยะเวลาการทำงานลง ทั้งบริหารงานเอกสาร ใบสั่งซื้อ รายจ่าย คลังสินค้า การเงิน ระบบเช็ค บันทึกข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์งบการเงิน สมัครทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

3. Prosoft ibiz โปรแกรมบริหารงานซื้อ-ขาย คลังสินค้า บริหารบัญชี ระบบเช็ค บริหารลูกค้าสัมพันธ์ และรายงานวิเคราะห์ผล สมัครทดลองใช้งานฟรี 60 วัน
โปรแกรมเหล่านี้มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจและความต้องการของตนเอง แม้เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยทุ่นแรงในการทำธุรกิจได้มาก แต่ผู้ประกอบการก็ควรมีวินัยในการจัดเก็บข้อมูลเป็นประจำ และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องสม่ำเสมอด้วย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น