5 Plus นวัตกรรมประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศในห้องเก็บอาหาร

จากปัญหาระบบอุณหภูมิในตู้กักเก็บอาหารที่ไม่คงที่ ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ตัวควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง สร้างเสร็จภูมิปัญญาสามารถต่อยอดไปยังระบบเครื่องปรับอากาศอื่นๆ ได้อีก

“นวัตกรรม” คือ การใช้ความคิด ลงมือทำหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่เพื่อให้ทันสมัยและมีประโยชน์ใช้สอยมากยิ่งขึ้น

“5 Plus Technology” หนึ่งในนวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้ในการควบคุมระบบภายเครื่องปรับอากาศ ซึ่งผลงานชิ้นนี้ถูกผลิตโดยคุณอดิชัย มธุรพจนากุล ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทคูณ รีเสิร์ซ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จะมาเล่าถึงที่มาให้ฟังว่า “แต่เดิมผมทำงานในสายผู้ออกแบบและผลิตนวัตกรรมมาตั้งแต่ปี 2509 โดยจุดเริ่มต้นของ 5 Plus Technology เริ่มมาจากทางสภาอุตสาหกรรมอาหารประสบปัญหาเรื่องระบบอุณหภูมิตู้กักเก็บอาหารมีปัญหาขัดข้อง เลยทำให้อาหารที่ผลิตขึ้นเกิดการสูญเสียเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเลยส่งมาให้ทางสายผู้ผลิตนวัตกรรมเป็นคนช่วยแก้ไขปัญหา พร้อมหาสาเหตุถึงปัญหาดังกล่าวว่าเกิดจากอะไร และสิ่งนี้เองจึงกลายเป็นที่มาของโจทย์ในนวัตกรรมตัวช่วยควบคุมพลังงานและประหยัดพลังงานไฟฟ้า 5 Plus Technology เพื่อใช้ในการป้องกันความเสียหายของอาหาร และเพื่อให้ตู้กักเก็บอาหารมีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ 24 ชม.”

มีความรู้เชิงทฤษฎีไม่เทียบเท่ามีความรู้เชิงปฏิบัติ
“สำหรับความรู้ในการทำนวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ในการควบคุมระบบภายเครื่องปรับอากาศ ต้องขอบอกเลยว่า ตัวผมเองไม่ได้จบสายอาชีพนี้มาโดยตรง แต่เนื่องด้วยผมสะสมประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติมายาวนาน เลยทำให้มีความรู้มากกว่าคนที่เรียนทฤษฎีเสียอีก ดังนั้นการทำเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานเริ่มจากการหาสาเหตุของต้นตอว่าเกิดจากอะไร พร้อมทั้งคำนวณความเป็นไปได้ เพื่อหาค่าเฉลี่ยต่าง ๆ เมื่อเสร็จในขั้นตอนนี้แล้วค่อยหาวัสดุมาทดลอง ซึ่งผมใช้ระยะเวลาในการลองผิดลองถูกนานพอสมควร”

“ส่วนต้นทุนในการผลิตทั้งหมดใช้ร่วมหลักล้าน เนื่องจากเราสร้างนวัตกรรมใหม่ ก็เปรียบเสมือนทำการวิจัย ต้องลองผิดลองถูกหลายรอบ พอวัสดุชิ้นนี้ใช้ไม่ได้ก็ทิ้ง แล้วหาวัสดุอื่นมาทดลองใหม่เรื่อย ๆ จึงทำให้เสียต้นทุนเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อเราประสบความสำเร็จผลที่ได้ก็คุ้มค่า”

พัฒนานวัตกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพ
คุณอดิชัย  เล่าต่อว่า “ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผมคิดค้น และออกแบบนวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยนวัตกรรมตัวนี้สามารถแก้ไขปัญหาของสภาอุตสาหกรรมอาหารได้สำเร็จ ซึ่งผมก็ไม่ได้ละทิ้งนวัตกรรมนี้ไป แต่กลับนำมาพัฒนาและต่อยอดต่อเนื่อง เหตุด้วยเราเป็นผู้ผลิตและผู้คิดค้นทางด้านนวัตกรรมต้องรู้จักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอย่างเช่นนวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าฯ ที่ผมผลิตให้ทางสภาอุตกสาหรรมเสร็จเมื่อปี 2527 ใช้ชื่อว่า เอนเนอร์จี้ ซอฟแวร์ ต่อมาพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นก็เปลี่ยนชื่อเป็น Power Management กระทั่งปี 2538 จนถึงปัจจุบันยังต่อยอดนวัตกรรมเดิมให้มีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับกับเครื่องปรับอากาศภายในครัวเรือนได้ทุกประเภท รวมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น 5 plus Technology ซึ่งจะเห็นได้ว่า ถ้าเราเป็นนักประดิษฐ์นวัตกรรม ต้องการสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอย่าล้มเลิกอะไรง่าย ๆ”

“ปัจจุบัน 5 plus Technology มีประโยชน์หลัก ๆ คือ 1 ทำให้ผู้บริโภคที่ใช้แอร์ 5 plus สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าปกติ 2.ตัว 5 plus Technology จะควบคุมอุณหภูมิกับความเปลี่ยนแปลงของอากาศได้ดี 3.ทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานของแอร์ดีขึ้น”

“ส่วนการทำตลาด ในจังหวะปี 48-49 ตัวเทคโนโลยีนี้เคยเกิดมาแล้วกว่า 10 ปี แต่สำหรับของเรามีราคาที่ถูกกว่า แถมคุณภาพดี ทำงานได้จริง ผ่านการทดลองการใช้งานมาแล้ว ปรากฏว่าค่าไฟลดจริง จนปัจจุบันเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ที่สามารถนำนวัตกรรมนี้มาใช้งานได้จริง และนวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้ในการควบคุมระบบภายเครื่องปรับอากาศ ก็สามารถทำให้ประเทศไทยลดค่าใช้จ่ายภายในประเทศได้เยอะ”

รับรางวัลนวัตกรรมตัวช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
-ปี 2549 ได้รางวัลประดิษฐ์คิดค้นชมเชย
-ปี 2547 5 plus Technology ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นผลงานคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-ปี 2456 ได้วุฒิคนทำงานวิจัยเพื่อเชิดชูเกียรติ
-ปี 2552 ได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการประหยัดไฟฟ้า ฯลฯ

5 plus Techno logy ผลิตเพื่อใคร

“กลุ่มเป้าหมายที่ผมผลิตตัวช่วยประหยัดพลังงานภายในเครื่องปรับอากาศ คือ กลุ่มอุตสาหกรรม ที่นำไปใช้ติดตั้งในเครื่องปรับอากาศ ซึ่งตอนนี้ 5 plus Technology ถูกนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และได้ส่งขายไปยังประเทศออสเตรเลีย สเปน เวียดนาม ฯลฯ ส่วนเรื่องของกำไร ก็ได้คุ้มทุนแน่นอนครับ”

 

BBL_SME-In-Focus_กุมภาพันธ์_6

 

แสดงความคิดเห็น